Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

De Toekomst van Europa: voorstellen van het burgerpanel over klimaatverandering, milieu en volksgezondheid

Het burgerpanel van 7-9 januari in Warschau deed voorstellen om volksgezondheid te verbeteren, klimaatverandering te bestrijden en het milieu te beschermen.

Europees Parlement 10 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Als deel van de Conferentie over de Toekomst van Europa, heette Warschau op 7-9 januari 2022 ongeveer 200 Europeanen welkom voor de derde en laatste sessie van het Europese burgerpanel gewijd aan klimaatverandering, milieu en volksgezondheid. Door de huidige Covid-19-situatie, konden panelleden ook op afstand deelnemen.

De panelleden bespraken hun aanbevelingen rond de volgende vijf thema’s:

  • Betere manieren van leven

  • Bescherming van het milieu en onze gezondheid

  • Onze economie bijsturen

  • Overproductie en overconsumptie bijsturen

  • Welzijnszorg

Deelnemers stemden over 64 aanbevelingen - 51 werden goedgekeurd, terwijl 13 het niet haalden omdat ze onvoldoende steun (minder dan 70%) kregen.

Burgers waren erg gelukkig met deze kans om aanbevelingen te maken voor het beleid: “Dit is een overwinning voor iedereen, in praktische en morele zin”, zei Celestino, een panellid uit Italië.

“[...] De burger staat hier centraal en ervaart de politiek, het moment en de complicaties die het met zich meebrengt, en probeert oplossingen te vinden om zaken te verbeteren. Mensen voelen zich betrokken. De burger is deel van het systeem.”

Nina, een panellid uit Duitsland, zei: “Ik denk dat het erg belangrijk is om over deze onderwerpen te praten en we hebben vele geweldige suggesties en aanbevelingen gemaakt. Dus ik hoop echt dat EU-politici dit opvolgen door naar onze mening te luisteren, onze burgerstem te horen, en actie te ondernemen in het belang van de EU-burgers.”

Betere manieren van leven

Panelleden raden EU-subsidies aan voor biologische landbouw en steun aan verticale landbouw - waarvan de gewassen in verschillende lagen boven elkaar groeien. De EU moet ook een minimumnorm bepalen voor voedselkwaliteit in schoolcafetaria’s, en voedselproductie moet een onderdeel worden van openbaar onderwijs.

Een andere aanbeveling is een EU-richtlijn voor stedelijke ontwikkeling om steden groener te maken; panelleden willen ook meer steun voor fietsers en investeringen in nieuwe fietspaden.

Bescherming van het milieu en onze gezondheid

De burgers roepen op tot één etiketteringssysteem dat de volledige ecologische voetprint uitlegt van producten die in de EU worden gekocht, en ze willen labels over het gebruik van hormonale middelen in voedselproducten.

Ze willen ook meer belastingen op ongezonde voeding om consumptie te ontmoedigen en een Europees regionaal puntensysteem voor gezonde voeding.

De panelleden raden een drastische vermindering aan van het gebruik van chemische pesticiden en meststoffen. Om de biodiversiteit te beschermen, willen ze beschermde gebieden uitbreiden en een snelle en massale herbebossing. De panelleden willen ook een geleidelijke afbouw van intensieve veehouderij.

Onze economie bijsturen

Panelleden raden de EU aan om de levensduur van producten te rekken door de garantietermijnen te verlengen en een maximumprijs te bepalen voor reserveonderdelen.

De EU zou milieuvoorschriften voor productie moeten verstrengen, die ook toepasselijk moeten zijn voor geïmporteerde goederen. De EU moet maatregelen introduceren om reclame te beperken voor producten die het milieu schaden.

Overproductie en overconsumptie bijsturen

De panelleden willen dat de EU CO2-filters verplicht maakt, vooral voor steenkoolcentrales. Ze willen pollutie aanpakken door vervuilers te beboeten en het aantal geïmporteerde goederen die niet voldoen aan de ecologische EU-normen te beperken.

De EU moet ook lidstaten steunen om de onderlinge verbinding tussen landelijke gebieden te verbeteren. Betaalbaar openbaar vervoer, de aankoop van elektrische voertuigen en investeringen in de ontwikkeling van andere niet-vervuilende technologieën moeten worden gestimuleerd.

Welszijnszorg

Panelleden stellen een verandering voor in de EU-verdragen om een wettelijke basis te introduceren voor meer EU-actie op het vlak van volksgezondheid. Medische behandelingen moeten in de hele EU van gelijke kwaliteit zijn en tegen een eerlijke prijs. De burgers raden ook een nieuw Europees aanbestedingsbureau aan om betere prijzen van geneesmiddelen te onderhandelen voor alle lidstaten.

Vrouwelijke sanitaire producten zouden niet langer beschouwd mogen worden als luxeproducten die extra belast worden. Om een beter begrip over gezondheid te stimuleren, moeten lidstaten mentale gezondheid en seksuele voorlichting opnemen in schoolcurricula.

Volgende stappen

Vertegenwoordigers van het panel zullen de aanbevelingen voorstellen en bespreken tijdens de volgende plenaire sessie van de Conferentie op 21-22 januari in Straatsburg. Tijdens de plenaire sessie zullen vertegenwoordigers van de EU-instellingen, nationale parlementen, de burgermaatschappij en burgers aanwezig zijn.

De uitkomst van de Conferentie zal in het voorjaar van 2022 in een eindrapport gepresenteerd worden aan de voorzitters van het Parlement, de Raad en de Europese Commissie, die zich geëngageerd hebben om deze aanbevelingen op te volgen.

De overige Europese burgerpanels zullen hun aanbevelingen in de nabije toekomst formuleren

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter