Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Emissierechten

Emissiehandel is de handel in emissierechten. Elke emissierecht vertegenwoordigt 1 ton CO2-uitstoot. De hoeveelheid emissierechten die wordt uitgegeven bepaalt hoeveel broeikasgassen mogen worden uitgestoten door de deelnemende bedrijven. Binnen Europa bepaalt het Emission Trade System (EU ETS) hoeveel rechten er worden uitgegeven.

Plafond

Binnen het EU ETS is een plafond gesteld aan de totale CO2-uitstoot. Door dit plafond steeds lager te stellen, daalt de totale uitstoot van CO2 door de Europese industrie. Het wordt daardoor steeds duurder voor bedrijven om veel CO2 uit te stoten. Dit moet ervoor zorgen dat zij innoveren en overstappen op alternatieve brandstoffen en grondstoffen die minder of geen uitstoot veroorzaken.

Emissiehandel

Binnen de gestelde hoeveelheid CO2-uitstoot, het plafond, kunnen de bedrijven die deelnemen aan het EU ETS handelen in emissierechten. Bedrijven kunnen extra rechten inkopen, of geld verdienen door de rechten die zij niet nodig hebben te verkopen. Door de handel in emissierechten komt er een CO2-prijs tot stand.

Bedrijven binnen ETS

Het ETS reguleert de industrie. Bedrijven die onder het systeem vallen zijn meestal grote, energie-intensieve bedrijven uit onder andere de elektriciteitssector, raffinage industrie, chemische industrie en metaalsector. Dit komt neer op ongeveer 11.000 bedrijven binnen Europa die onder het ETS vallen, samen zorgen zij voor 45 procent van de Europese uitstoot. Binnen Nederland vallen ongeveer 450 bedrijven onder het ETS, zij zijn samen verantwoordelijk voor 45 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot.

In dit dossier vindt u nieuws, achtergrond, beleid, publicaties, video’s en meer over de ontwikkelingen omtrent emissiehandel.