Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789811314674 Categorie:
Engels |
1 januari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Advances in Biological Treatment of Industrial Waste Water and their Recycling for a Sustainable Future

With rampant industrialization, the management of waste generated by various industries is becoming a mammoth problem. Wastewater discharges from industrial and commercial sources may contain pollutants at levels that could affect the quality of receiving waters or interfere with potable water supplies. Thousands of small and large-scale industrial units dump their waste, which is often toxic and hazardous, in open spaces and nearby water sources. Over the last three decades, many cases of serious and permanent damage to the environment and human health on the part of these industries have come to the fore.

This book mainly focuses on the biological treatment of wastewater from various industries, and provides detailed information on the sources and characteristics of this wastewater, followed by descriptions of the biological methods used to treat them. Individual chapters address the treatment of wastewater from pulp and paper mills; tanneries; distilleries, sugar mills; the dairy industry; wine industry; textile industry; pharmaceutical industry; food processing industry; oil refinery/petroleum industry; fertilizer industry and beverage/ soft drink bottling industry; and include the characteristics of wastewater, evaluation of biological treatment methods, and recycling of wastewater.

Easy to follow, with simple explanations and a good framework for understanding the complex nature of biological wastewater treatment processes, the book will be instrumental to quickly understanding various aspects of the biological treatment of industrial wastewater. It will serve as a valuable reference book for scientists, researchers, educators, and engineers alike.

Met de ongebreidelde industrialisatie wordt het beheer van het afval dat door de verschillende industrieën wordt gegenereerd, een gigantisch probleem. Afvalwater van industriële en commerciële bronnen kan verontreinigende stoffen bevatten in zodanige hoeveelheden dat de kwaliteit van de ontvangende wateren kan worden aangetast of de drinkwatervoorziening kan worden verstoord. Duizenden klein- en grootschalige industriële eenheden lozen hun afval, dat vaak giftig en gevaarlijk is, in de open ruimte en in nabijgelegen waterbronnen. De laatste drie decennia zijn vele gevallen van ernstige en blijvende schade aan het milieu en de volksgezondheid door deze industrieën aan het licht gekomen.

Dit boek richt zich voornamelijk op de biologische behandeling van afvalwater van verschillende industrieën, en geeft gedetailleerde informatie over de bronnen en kenmerken van dit afvalwater, gevolgd door beschrijvingen van de biologische methoden die worden gebruikt om het te behandelen. Afzonderlijke hoofdstukken behandelen de behandeling van afvalwater van pulp- en papierfabrieken; looierijen; distilleerderijen, suikerfabrieken; de zuivelindustrie; de wijnindustrie; de textielindustrie; de farmaceutische industrie; de voedselverwerkende industrie; de olieraffinaderij/aardolie-industrie; de kunstmestindustrie en de drank-/frisdrankbottelindustrie; en omvatten de kenmerken van afvalwater, de evaluatie van biologische behandelingsmethoden, en de recycling van afvalwater.

Het boek is gemakkelijk te volgen, met eenvoudige uitleg en een goed raamwerk voor het begrijpen van de complexe aard van biologische afvalwaterbehandelingsprocessen, en zal een hulpmiddel zijn om snel inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van de biologische behandeling van industrieel afvalwater. Het zal dienen als een waardevol naslagwerk voor wetenschappers, onderzoekers, opleiders en ingenieurs.

€141.85

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal Engels
Gewicht 765 gr
Afmetingen 243 X 164 X 24
ISBN 9789811314674
NUR TEC010020