Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781610919517 Categorieën: ,
Engels |
1 januari 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Corridor Ecology, Second Edition
Migrating wildlife species across the globe face a dire predicament as their traditional migratory routes are cut off by human encroachment. Forced into smaller and smaller patches of habitat, they must compete more aggressively for dwindling food resources and territory. This is more than just an unfortunate side effect of human progress. As key species populations dwindle, ecosystems are losing resilience and face collapse, and along with them, the ecosystem services we depend on. Healthy ecosystems need healthy wildlife populations. One possible answer? Wildlife corridors that connect fragmented landscapes. This new and expanded second edition of Corridor Ecology: Linking Landscapes for Biodiversity Conservation and Climate Adaptation captures the many advances in the field over the past ten years. It builds on concepts presented in the first edition on the importance and practical details of maintaining and restoring land connectivity. New to this edition is a guest-edited chapter on ecological connectivity in oceans, including a detailed discussion on pelagic marine corridors and how coastal corridors can provide critical connectivity between marine protected areas. Another new chapter considers the effects of climate change on habitat and offers recommendations on designing effective corridors as landscapes change with shifting climate conditions. The book also includes a discussion of corridors in the air for migrating flying species, from birds to bats, butterflies, and even plant propagules–a concept so new that a term to describe it has yet to be coined. All chapters are thoroughly revised and updated. Practitioners as well as serious scholars of landscape ecology and the science of protecting biodiversity will find this new edition of corridor ecology science an indispensable resource.
Migrerende in het wild levende diersoorten over de hele wereld worden geconfronteerd met een hachelijke situatie nu hun traditionele trekroutes worden afgesneden door menselijke aantasting. Gedwongen in steeds kleinere stukjes habitat, moeten ze agressiever concurreren voor slinkende voedselbronnen en territorium. Dit is meer dan alleen maar een ongelukkig neveneffect van de menselijke vooruitgang. Naarmate de populaties van de belangrijkste soorten afnemen, verliezen ecosystemen aan veerkracht en dreigen ze in te storten, en daarmee ook de ecosysteemdiensten waarvan we afhankelijk zijn. Gezonde ecosystemen hebben gezonde wildpopulaties nodig. Een mogelijk antwoord? Wildlife corridors die gefragmenteerde landschappen met elkaar verbinden. Deze nieuwe en uitgebreide tweede editie van Corridor Ecology: Linking Landscapes for Biodiversity Conservation and Climate Adaptation geeft een overzicht van de vele vorderingen die de afgelopen tien jaar op dit gebied zijn gemaakt. Het bouwt voort op concepten uit de eerste editie over het belang en de praktische details van het behoud en herstel van landconnectiviteit. Nieuw in deze editie is een gasthoofdstuk over ecologische connectiviteit in oceanen, inclusief een gedetailleerde bespreking van pelagische mariene corridors en hoe kustcorridors kunnen zorgen voor kritieke connectiviteit tussen beschermde mariene gebieden. Een ander nieuw hoofdstuk gaat in op de effecten van klimaatverandering op habitats en geeft aanbevelingen voor het ontwerpen van effectieve corridors als landschappen veranderen door verschuivende klimaatomstandigheden. Het boek bevat ook een bespreking van corridors in de lucht voor migrerende vliegende soorten, van vogels tot vleermuizen, vlinders en zelfs plantaardige propagules – een concept zo nieuw dat een term om het te beschrijven nog moet worden bedacht. Alle hoofdstukken zijn grondig herzien en bijgewerkt. Zowel beoefenaars als serieuze wetenschappers van landschapsecologie en de wetenschap van het beschermen van biodiversiteit zullen deze nieuwe editie van de wetenschap van de corridor ecologie een onmisbare bron van informatie vinden.
€42.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781610919517
NUR NAT011000