Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780199458912 Categorieën: , ,
eng |
24 april 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Environmental Management

Environmental Management is specially designed as a textbook for all postgraduate management students. The book will be equally useful for students specializing in environmental management, business and sustainability, and energy management. It also arms professionals with the knowledge to
take environmentally responsible business decisions.

The book attempts to create awareness about our fragile ecology and ecosystem as well as our rich biodiversity, and raises relevant environmental issues such as pollution, deforestation, global warming, and depletion of scarce natural resources. The book also entreats the reader to respect nature
and re-explore the spiritual connection that humans used to share with nature.

It urges us to take responsibility for saving our environment by adopting sustainable business practices, employing decision-making tools for environment management and waste management, and understanding and complying with global and Indian standards, laws, and ethical practices. A chapter on
ecological economics and green economy attempts to throw light on the costs incurred due to both the damage caused as well as damage control. A careful selection of case studies, both Indian as well as global, showcases the attempts of various individuals and organizations to act in the best
interests of our environment.

The book contains a rich pedagogical mix with numerous relevant images, side-bars, tables, charts, exhaustive references, and key words. The chapter-end exercises contain multiple-choice questions, short and long answer type questions, and reflective questions. It also provides various take-home activities such as web readings, and recommended books, documentaries, and movies.

 

Environmental Management is speciaal ontworpen als studieboek voor alle postdoctorale managementstudenten. Het boek zal ook nuttig zijn voor studenten die gespecialiseerd zijn in milieumanagement, business en duurzaamheid, en energiemanagement. Het wapent ook professionals met de kennis om ecologisch verantwoorde zakelijke beslissingen te nemen.

Het boek probeert mensen bewust te maken van onze kwetsbare ecologie en ecosysteem en onze rijke biodiversiteit, en stelt relevante milieukwesties aan de orde zoals vervuiling, ontbossing, opwarming van de aarde, en uitputting van schaarse natuurlijke hulpbronnen. Het boek spoort de lezer ook aan om de natuur te respecteren en de spirituele band die de mens vroeger met de natuur had, opnieuw te onderzoeken.

Het dringt er bij ons op aan de verantwoordelijkheid op ons te nemen om ons milieu te redden door duurzame bedrijfspraktijken te hanteren, besluitvormingsinstrumenten voor milieubeheer en afvalverwerking te gebruiken, en de wereldwijde en Indiase normen, wetten en ethische praktijken te begrijpen en na te leven. Een hoofdstuk over ecologische economie en groene economie probeert licht te werpen op de kosten die ontstaan door zowel de aangerichte schade als de schadebeperking. Een zorgvuldige selectie van casestudy’s, zowel Indiase als mondiale, toont de pogingen van verschillende individuen en organisaties om te handelen in het beste belangen van ons milieu.

Het boek bevat een rijke pedagogische mix met talrijke relevante afbeeldingen, zijbalken, tabellen, grafieken, uitgebreide referenties en sleutelwoorden. De oefeningen aan het eind van de hoofdstukken bevatten meerkeuzevragen, vragen met een kort of een lang antwoord, en reflectievragen. Het biedt ook verschillende take-home activiteiten zoals web readings, en aanbevolen boeken, documentaires, en films.

€26.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht 816 gr
Afmetingen 229 X 178 X 25
ISBN 9780199458912
NUR TEC010000
Type Boek BC