Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789251076583 Categorieën: ,
Engels |
1 januari 2013
 | 
0,0 rating
(0)
Mitigation of greenhouse gas emissions in livestock production

Animal agriculture substantially contributes to the world economy by providing food, jobs, and financial security for billions of people. With increasing concerns over global climate change and pollution, efforts are underway to reduce the overall environmental impact of animal production. This document analyzes emission of non-carbon dioxide greenhouse gases, an important segment of the environmental footprint of animal production. It has been developed by a team that included experts in animal/ruminant nutrition, manure and soil management, animal and whole-farm modeling, and animal reproduction. Over 900 publications focusing on nutritional and manure management mitigation strategies for methane (enteric or from manure) and nitrous oxide emissions were reviewed and analyzed, and a synthesis of feed-, animal- and manure management-based mitigation approaches and interactions among them has been presented. This document will help researchers, animal industry consultants, policy-makers, animal producers, non-governmental organizations, and other groups with interest in maintaining a viable and environmentally-responsible animal production sector to make sound decisions on selection and adoption of effective and economically feasible greenhouse gas mitigation practices.

 

De dierlijke landbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de wereldeconomie door miljarden mensen voedsel, banen en financiële zekerheid te verschaffen. Nu de bezorgdheid over de wereldwijde klimaatverandering en vervuiling toeneemt, worden er inspanningen geleverd om de totale milieu-impact van de dierlijke productie te verminderen. Dit document analyseert de uitstoot van niet-kooldioxide broeikasgassen, een belangrijk segment van de milieuvoetafdruk van de dierlijke productie. Het is ontwikkeld door een team dat bestond uit deskundigen op het gebied van voeding voor dieren/herkauwers, mest- en bodembeheer, modellering van dieren en hele bedrijven, en voortplanting van dieren. Meer dan 900 publicaties over strategieën ter vermindering van de uitstoot van methaan (via de darm of uit mest) en distikstofoxide door voeding en mestbeheer zijn geëvalueerd en geanalyseerd, en er is een synthese gemaakt van de benaderingen en de interacties tussen deze benaderingen op basis van voeder-, dier- en mestbeheer. Dit document zal onderzoekers, adviseurs uit de dierlijke sector, beleidsmakers, dierproducenten, niet-gouvernementele organisaties en andere groepen die belang hebben bij de instandhouding van een levensvatbare en milieuverantwoorde dierlijke productiesector, helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen over de selectie en toepassing van doeltreffende en economisch haalbare praktijken voor de beperking van broeikasgasemissies.

€49.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9789251076583
NUR TEC003000