Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789388497190 Categorie:
Engels |
3 juni 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Mobility in Smart Cities

The Government of India initiated a programme of urban renewal and reformation, known as the Smart Cities Mission. This aims to create increased opportunities for the citizens of India and help fulfil the aspirations of city-dwellers in terms of institutional, physical, social and economic infrastructure. In keeping with the government’s mandate, the authors of this study have made an attempt to record and analyse the aspirations of citizens from four cities. To analyse the mobility needs of the Indian youth in – Delhi, Gururgam, Noida, and Lucknow-and the possible improvements which can be made to enable these cities to be transformed into smart cities. The study takes into consideration various factors such as education, gender, and economic status in order to map out deficiencies in the current system. It also highlights areas of concern that need to be addressed by the concerned authorities. The study is a well-timed analysis of the hopes of mobility needs of the Indian youth This study is a joint research undertaken by Amity University under the guidance of Swinburne University of Technology, Australia. The criteria laid down to conduct the research and analyse the finding meet international norms. The study that focuses on mobility needs for the millenials, youth, young people in India was researched across Indian metros and the findings presented in this book.

 

De regering van India heeft het initiatief genomen tot een programma voor stadsvernieuwing en -hervorming, bekend als de Smart Cities Mission. Het doel hiervan is meer kansen te creëren voor de burgers van India en de aspiraties van stadsbewoners te helpen vervullen op het gebied van institutionele, fysieke, sociale en economische infrastructuur. In overeenstemming met het mandaat van de regering hebben de auteurs van deze studie een poging gedaan om de aspiraties van burgers uit vier steden vast te leggen en te analyseren. Het analyseren van de mobiliteitsbehoeften van de Indiase jeugd in – Delhi, Gururgam, Noida, en Lucknow – en de mogelijke verbeteringen die kunnen worden aangebracht om deze steden om te vormen tot smart cities. De studie houdt rekening met verschillende factoren zoals opleiding, geslacht en economische status om zo de tekortkomingen in het huidige systeem in kaart te brengen. Ook worden aandachtspunten belicht die door de betrokken autoriteiten moeten worden aangepakt. De studie is een goed getimede analyse van de hoop op mobiliteitsbehoeften van de Indiase jeugd Deze studie is een gezamenlijk onderzoek van Amity University onder leiding van Swinburne University of Technology, Australië. De criteria die zijn vastgesteld om het onderzoek uit te voeren en de bevindingen te analyseren, voldoen aan de internationale normen. De studie die zich richt op de mobiliteitsbehoeften van de millenials, jongeren, jongeren in India werd onderzocht in Indiase metros en de bevindingen worden gepresenteerd in dit boek.

€49.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9789388497190
NUR REF000000