Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789075458824 Categorie:
Engels |
27 mei 2016
 | 
0,0 rating
(0)
The future of natural gas

Energy is at the core of the remarkable current transitions in the global economy and geopolitics, and natural gas plays a crucial role in these processes. In this context of rapidly evolving trends at the market level and developing dynamics between regional and global actors, ‘The Future of Natural Gas’ aims at analysing the role of natural gas in the future energy mix by considering several key factors: the ambitious climate policies agreed by the international community, cost issues, and the role of technological innovation in the broader global gas picture.

Starting from this analysis, the volume adopts a geographical approach to take into account the significant variability in the global perspective for gas markets. Focusing on major developments in the main supplying and consuming regions and countries, it considers geological factors, the development of internal policy and regulatory frameworks, the evolution of gas consumption patterns, as well as export and import strategies elaborated by key regional and global gas players.

‘The Future of Natural Gas’ is thus an in-depth analysis of some of the fastest moving gas markets, attempting to define the trends of a resource that will have a decisive role in shaping the global economy and modelling the geopolitical dynamics in the next decades.

 

Energie staat centraal in de opmerkelijke huidige overgangen in de wereldeconomie en de geopolitiek, en aardgas speelt een cruciale rol in deze processen. In deze context van snel evoluerende trends op marktniveau en zich ontwikkelende dynamiek tussen regionale en mondiale actoren, beoogt ‘The Future of Natural Gas’ de rol van aardgas in de toekomstige energiemix te analyseren door rekening te houden met verschillende sleutelfactoren: het ambitieuze klimaatbeleid dat door de internationale gemeenschap is overeengekomen, kostenkwesties en de rol van technologische innovatie in het bredere mondiale gasbeeld.

Uitgaande van deze analyse wordt in het boek een geografische benadering gehanteerd om rekening te houden met de aanzienlijke variabiliteit in het mondiale perspectief voor de gasmarkten. De nadruk ligt op belangrijke ontwikkelingen in de belangrijkste leverings- en verbruiksregio’s en -landen, en er wordt gekeken naar geologische factoren, de ontwikkeling van interne beleids- en regelgevingskaders, de ontwikkeling van gasconsumptiepatronen en export- en importstrategieën van de belangrijkste regionale en wereldwijde gasspelers.

De toekomst van aardgas’ is dus een diepgaande analyse van enkele van de snelst bewegende gasmarkten, waarbij getracht wordt de trends te bepalen van een hulpbron die een beslissende rol zal spelen bij het vormgeven van de wereldeconomie en het modelleren van de geopolitieke dynamiek in de komende decennia.

€32.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Stichting Lenthe
Bezorgtijd dagen
Taal Engels
Gewicht 408 gr
Afmetingen 240 X 170 X 13
ISBN 9789075458824
NUR 961