Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789046611005 Categorieën: ,
eng |
11 mei 2021
 | 
0,0 rating
(0)
The international legal personality of island States permanently submerged due to climate change effects

The island States which are geographically the lowest lying in the world can be found in the Pacific Ocean (Tuvalu, Kiribati, the Marshall Islands) and the Indian Ocean (the Maldives). These four States are populated by over half a million people. Together their Exclusive Economic Zones – important for fishing and other exploration and exploitation rights – account for over 7 million km², an area which compares to 20 times the size of Germany. Due to their low-lying nature, these island States are highly threatened by rising sea levels caused by climate change. They are the first to experience a significant loss of territory due to climate change.

This monograph discusses the consequences for the legal personality of the low-lying island States which will become submerged due to sea level rise. The issue is approached in a manner which goes beyond the binary statehood or no statehood analysis and includes other potential legal personalities available to the people of the State based on the right to self-determination as found in common article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In addition, the consequences of changes to the legal personality of a State are reviewed, in particular those pertaining to the rights and duties a State holds in its maritime zones.

 

De eilandstaten die geografisch het laagst gelegen ter wereld zijn, zijn te vinden in de Stille Oceaan (Tuvalu, Kiribati, de Marshalleilanden) en de Indische Oceaan (de Maldiven). Deze vier staten worden bevolkt door meer dan een half miljoen mensen. Hun exclusieve economische zones – belangrijk voor de visvangst en andere exploratie- en exploitatierechten – beslaan samen meer dan 7 miljoen km², een gebied dat overeenkomt met 20 keer de omvang van Duitsland. Door hun laaggelegen karakter worden deze eilandstaten sterk bedreigd door de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering. Zij zijn de eersten die te maken krijgen met een aanzienlijk verlies van grondgebied als gevolg van de klimaatverandering.

Deze monografie bespreekt de gevolgen voor de rechtspersoonlijkheid van de laaggelegen eilandstaten die onder water zullen komen te staan door de stijging van de zeespiegel. Het vraagstuk wordt benaderd op een manier die verder gaat dan de binaire analyse staat of geen staat en omvat ook andere mogelijke rechtspersoonlijkheden waarover de bevolking van de staat beschikt op basis van het zelfbeschikkingsrecht zoals dat is vastgelegd in het gemeenschappelijke artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Voorts worden de gevolgen van wijzigingen in de rechtspersoonlijkheid van een staat bekeken, met name die welke betrekking hebben op de rechten en plichten die een staat in zijn maritieme zones heeft.

€55.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Maklu, Uitgever
Bezorgtijd dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9789046611005
NUR 828
Type Boek BC