Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Annet Blokhuis

Annet is sinds 2009 werkzaam als advocaat. Zij voert een brede algemene bestuursrechtpraktijk waarin onderwerpen als handhaving, overheidsaansprakelijkheid, Wet openbaarheid van bestuur, Wet Bibob een belangrijke plek innemen. Annet is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht). Zij richt zich met name op het adviseren en procederen in het kader van vergunningverlening, bestemmingsplanprocedures, grondexploitatie en planschade. Zij heeft tevens ervaring met toepassing van de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten.