Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Cursussen van Klimaatweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

2

november 2021

5-daagse cursus

Basiscursus Bodem

Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken.
Lees meer >

2

november 2021

3-daagse cursus

Milieueffectrapportage 2.0

Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Lees meer >

3

november 2021

4-daagse cursus

Basiscursus Milieurecht 4-daags

De vierdaagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Lees meer >

9

november 2021

1-daagse cursus

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

In deze tweedaagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan.
Lees meer >

16

november 2021

1-daagse cursus

Natuur in de Omgevingswet

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

18

november 2021

1-daagse cursus

Oplossingsrichtingen stikstofaanpak

Deze verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Lees meer >

24

november 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Wet natuurbescherming

Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo
Lees meer >

30

november 2021

1-daagse cursus

Realiseren van Wind- en zonneparken

Deze 1-daagse cursus Realiseren van wind- en zonneparken wil inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek.
Lees meer >

30

november 2021

Kennismarkt

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving

Laat u tijdens de Kennismarkt op 30 november inspireren door de belangrijkste innovaties, oplossingen en idee├źn om de klimaattransitie in praktijk te brengen.
Lees meer >

30

november 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Afvalstoffenrecht

Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Lees meer >

2

december 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Luchtkwaliteit

In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving.
Lees meer >

20

januari 2022

3-daagse cursus

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie.
Lees meer >

10

februari 2022

2-daagse cursus

Basiscursus Milieurecht

Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Lees meer >

10

februari 2022

Workshop

BENG en MPG

In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC.
Lees meer >