Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Cursussen van PONT | Klimaat worden verzorgd door PONT Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 8200 908
incompany@berghauserpont.nl

Energietransitie in juridisch kader

 16 juli 2024

Deze 1-daagse cursus Energietransitie in juridisch kader geeft inzicht en overzicht van het huidige juridische kader van de transitieopgave en wat in de toekomst nog staat te gebeuren.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet

 18 juli 2024

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet

10 en 17 september 2024

Deze twee daagse cursus Duurzame energie en ruimtelijke inrichting gaat over goede ruimtelijke inpassing van duurzame energie zonder klimaatdoelen en kwaliteit van leefomgeving uit het oog te verliezen.
Lees meer >

Waterstof: van concept naar uitvoering

19 september 2024

Deze 1-daagse cursus Waterstof: van concept naar uitvoering geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof, waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie en welke praktische toepassingen er mogelijk zijn.
Lees meer >

Energietransitie: doelen halen onder de Omgevingswet

24 september 2024

Deze 1-daagse cursus ‘Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet’ laat u zien welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten om de energietransitie op decentraal niveau nu al op gang te krijgen.
Lees meer >

Energietransitie in juridisch kader

10 oktober 2024

Deze 1-daagse cursus Energietransitie in juridisch kader geeft inzicht en overzicht van het huidige juridische kader van de transitieopgave en wat in de toekomst nog staat te gebeuren.
Lees meer >

Op weg naar een circulaire gemeente

10 oktober 2024

Deze 1-daagse cursus leert je hoe je als organisatie een sleutelrol kunt pakken in de transitie naar een circulaire economie in de regio. Enerzijds door circulaire economie beleidsmatig in te bedden, anderzijds door circulaire activiteiten te ondernemen en te stimuleren.
Lees meer >

Netcongestie: handelingsperspectieven voor (lokale) overheid

15 oktober 2024

Deze 1-daagse cursus Netcongestie geeft inzicht in de manieren waarop (lokale) overheden een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van oplossingen voor netcongestie, inclusief stappenplan.
Lees meer >

Basiscursus Duurzaamheid en energie

7, 14 en 21 november 2024

De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie.
Lees meer >

Natuurinclusief bouwen

19 november 2024

Deze 1-daagse cursus Energietransitie in juridisch kader geeft inzicht en overzicht van het huidige juridische kader van de transitieopgave en wat in de toekomst nog staat te gebeuren.
Lees meer >

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

21 en 28 november 2024

In deze tweedaagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting.
Lees meer >

Oplossingsrichtingen stikstofaanpak

28 november 2024

Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus Basis Energietransitie

E-cursus

In de e-cursus Basis Energietransitie worden alle basiszaken over de energietransitie behandeld. Zoek je meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van de uitdagingen binnen de energietransitie binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Basis Circulariteit

E-cursus

In de e-cursus Circulariteit worden alle basiszaken over circulariteit behandeld. Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de overgang naar een circulaire economie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Basis Klimaatadaptatie

E-cursus

Word een pionier in klimaatadaptatie en leer effectieve strategieën om jezelf en omgeving te beschermen tegen een veranderend klimaat. De weg naar een klimaatbestendige toekomst begint hier.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Juridische aspecten van ESG

E-cursus

In deze e-cursus leer je over de juridische aspecten van ESG.
Lees meer >

E-COLLEGES

E-college Actualiteiten natuurbeschermingsrecht

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van natuurwetgeving? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Lees meer >

E-college BENG

E-college

In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
Lees meer >

E-college Datacenters en restwarmte

E-college

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Lees meer >

E-college Duurzame energie op het elektriciteitsnet

E-college

In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Lees meer >

E-college Kernenergie in de energievoorziening

E-college

Kernenergie: controversieel, maar ook een -zo goed als- uitstootvrije manier van energieopwekking. In het actualiteitencollege Kernenergie in de energievoorziening bespreekt hoogleraar Wim Turkenburg (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht) alle ins en outs van de kernenergie.
Lees meer >

E-college Omgevingswet

E-college

Een introductie in de Omgevingswet. Hoe steekt de Omgevingswet in elkaar? Wat zijn de belangrijkste verschillen met het oude omgevingsrecht? In een uur krijg je een goed beeld van de wet, de omgevingsvergunning en hoe je aan de slag kan in het DSO. Dit e-college stoomt je klaar voor verdere verdieping.
Lees meer >

E-college Stikstof en projecten

E-college

In dit e-college krijg je algemene uitleg over het stikstofprobleem in Nederland en het juridisch kader. De focus ligt op projectontwikkeling: je leert hoe je emissies van projecten berekent met AERIUS en welke verschillende oplossingsrichtingen er zijn wanneer er een stikstofprobleem wordt vastgesteld.
Lees meer >

E-college Waterstoftankstations

E-college

In dit actualiteitencollege op het gebied van waterstof gaan Simone van Dijk, Bastian Knoors en Jeanine Zwalve (Royal HaskoningDHV) in gesprek over de ontwikkeling van waterstoftankstations.
Lees meer >