Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Cursussen van PONT | Klimaat worden verzorgd door PONT Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 8200 908
incompany@berghauserpont.nl

Circulair bouwen

31 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus bespreekt het proces dat komt kijken bij circulair bouwen. Hoe meet je circulariteit, welke verdienmodellen zijn er en welke juridische kaders?
Lees meer >

Privacyaspecten bij gegevensdeling in publieke samenwerkingsverbanden

1 november 2023

Publieke (en private) organisaties gaan, onder andere op het gebied van zorg en veiligheid, steeds vaker samenwerkingsverbanden aan, maar hoe zit dat privacy technisch? Welke privacy knelpunten komen bij deze samenwerkingsverbanden naar voren? Zal de nieuwe Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden daar mogelijk een oplossing zijn? Wat is de verwachte impact op de praktijk? En hoe ga om met dit thema op dit moment? Denk hierbij aan de verschillende juridische grondslagen, verantwoordelijkheden, verschillende wetten (welke wet is van toepassing) en doelbinding. Welke vragen en acties zijn noodzakelijk om tot een zorgvuldige gegevensdeling tussen diverse partijen te komen? Tijdens deze cursus krijg je praktische handvatten om gegevensdeling in een samenwerkingsverband vorm te geven en alert te zijn op de belangrijke privacy vraagstukken. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan de nieuwe wetgeving.
Lees meer >

Natuurinclusief bouwen

17 november 2023

In deze 1-daagse cursus maak je kennis met het concept ‘natuurinclusief bouwen’ en de concrete toepassing daarvan. Ook behandelen we op macroniveau de toekomstige wet- en regelgeving en richten we ons op praktijkcasussen, zodat je de benodigde tools kunt inzetten binnen jouw functie om stad en natuur bij elkaar te brengen.
Lees meer >

Oplossingsrichtingen stikstofaanpak

23 november 2023

Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Lees meer >

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

30 november en 7 december 2023

In deze tweedaagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting.
Lees meer >

Nationale windturbinebepalingen: kansen voor maatwerk

30 november 2023

In deze 1-daagse cursus Nationale windturbinebepalingen brengen wij u volledig op de hoogte van de ins en outs van het concept van de nieuwe windturbinebepalingen en schetsen de consequenties voor de uitvoeringspraktijk.
Lees meer >

Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet

1 december 2023

Deze 1-daagse cursus ‘Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet’ laat u zien welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten om de energietransitie op decentraal niveau nu al op gang te krijgen.
Lees meer >

Basiscursus Duurzaamheid en energie

29 februari, 7 en 14 maart 2024

De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie.
Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus Basis Energietransitie

E-cursus

In de e-cursus Basis Energietransitie worden alle basiszaken over de energietransitie behandeld. Zoek je meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van de uitdagingen binnen de energietransitie binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!
Lees meer >

e-cursus

Basis E-cursus Circulariteit

E-cursus

In de e-cursus Circulariteit worden alle basiszaken over circulariteit behandeld. Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de overgang naar een circulaire economie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

E-college Waterstoftankstations

E-college

In dit actualiteitencollege op het gebied van waterstof gaan Simone van Dijk, Bastian Knoors en Jeanine Zwalve (Royal HaskoningDHV) in gesprek over de ontwikkeling van waterstoftankstations.
Lees meer >

E-college Kernenergie in de energievoorziening

E-college

Kernenergie: controversieel, maar ook een -zo goed als- uitstootvrije manier van energieopwekking. In het actualiteitencollege Kernenergie in de energievoorziening bespreekt hoogleraar Wim Turkenburg (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht) alle ins en outs van de kernenergie.
Lees meer >

E-college datacenters en restwarmte

E-college

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Lees meer >

E-college BENG

E-college

In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
Lees meer >

E-college Natuurbeschermingsrecht

E-college

In dit actualiteitencollege komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Lees meer >

E-college Duurzame energie op het elektriciteitsnet

E-college

In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Lees meer >