Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Cursussen van Klimaatweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Cleo Diesveld.

Cleo Diesveld

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

cleo@berghauserpont.nl

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid

1 november 2022

Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Energietransitie: Praktische invulling voor RES 2.0

2, 7 en 11 november 2022

Deze 3-daagse cursus Energietransitie neemt u in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten.
Lees meer >

Update Wet open overheid en Wob

2 november 2022

In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid en Wob worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Lees meer >

Realiseren van wind- en zonneparken

7 november 2022

Deze 1-daagse cursus Realiseren van wind- en zonneparken wil inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek.
Lees meer >

Beleid energietransitie gebouwde omgeving

15 november 2022

Het realiseren van (bijna) energie neutrale gebouwen is voor nieuwbouw verplicht en voor bestaande bouw worden er stapsgewijs steeds meer eisen gesteld. Deze ochtendcursus geeft je inzicht in het beleid, de eisen en regelgeving.
Lees meer >

De toekomst van zorgvastgoed: renovatie, herbouw en verduurzaming

22 november 2022

Tijdens deze cursus krijgt u van ervaren docenten en experts in deze materie een compleet en duidelijk overzicht van alle relevante aspecten die spelen bij renovatie, sloop, herbouw en verduurzamen van zorgvastgoed. U leert welke voorbereidingen u moet treffen en welke stappen u moet ondernemen om tijdig uw zorgvastgoed te renoveren, herbouwen en te verduurzamen. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte om alles in werking te zetten en zo te zorgen dat uw zorgvastgoed tijdig klaar is voor een duurzame toekomst.
Lees meer >

Oplossingsrichtingen stikstofaanpak

22 november 2022

Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Lees meer >

Energieopslag, ontwikkelingen en uitdagingen

24 november 2022

In de conferentie Energieopslag, ontwikkelingen en uitdagingen geven verschillende topsprekers een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de opslag van warmte en elektriciteit. Aansluitend gaan we in debat over de vraag ‘is energieopslag een oplossing voor netcongestie?’ en sluiten we de middag af met een kennismarkt waarin verschillende spelers uit de markt zich presenteren.
Lees meer >

Impact maken in de lokale energietransitie

24 november 2022, 12 en 26 januari en 9 februari 2023

In deze 4-daagse cursus ga je via een mix van vaardigheden en inhoudelijke kennis kennis aan de slag om jouw impact binnen de lokale energietransitie te vergroten. We behandelen o.a. de verscheidenheid aan stakeholders waar je mee te maken krijgt, de positie van jouw organisatie in relatie tot de buitenwereld en het belang van participatie en communicatie.
Lees meer >

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

24 en 30 november 2022

In deze tweedaagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting.
Lees meer >

Natuurinclusief bouwen

29 november 2022

In deze 1-daagse cursus maak je kennis met het concept ‘natuurinclusief bouwen’ en de concrete toepassing daarvan. Ook behandelen we op macroniveau de toekomstige wet- en regelgeving en richten we ons op praktijkcasussen, zodat je de benodigde tools kunt inzetten binnen jouw functie om stad en natuur bij elkaar te brengen.
Lees meer >

Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet

6 december 2022

Deze 1-daagse cursus ‘Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet’ laat u zien welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten om de energietransitie op decentraal niveau nu al op gang te krijgen.
Lees meer >

Energietransitie & de omgevingswet

6 december 2022

Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de omgevingswet (online te volgen op eigen tijd en tempo) en in een verdiepende 1-daagse cursus bekijken we hoe overheid, de energiesector en maatschappelijke organisaties om kunnen gaan met de impact van hernieuwbare energie-, bio-, wind- en zonne-energie en omgevingswarmte op de leefomgeving en de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden.
Lees meer >

BENG en MPG

26 januari 2023

In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC.
Lees meer >

Duurzame energie en ruimte: kansen voor gebiedskwaliteit

31 januari en 7 februari 2023

Deze twee daagse cursus Duurzame energie en ruimtelijke inrichting gaat over goede ruimtelijke inpassing van duurzame energie zonder klimaatdoelen en kwaliteit van leefomgeving uit het oog te verliezen.
Lees meer >

Juridische aspecten van CO2-emissies

7 februari 2023

Deze dagdeelcursus ‘Juridische aspecten van CO2-emissies’ geeft inzicht in de huidige wet en regelgeving, de werking van emissiehandel, de juiste manier van rapporteren en de mogelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de (nabije) toekomst.
Lees meer >

Op weg naar een circulaire gemeente

7 februari 2023

Deze 1-daagse cursus leert je hoe je als gemeente een sleutelrol kunt pakken in de transitie naar een circulaire economie in de regio. Enerzijds door circulaire economie beleidsmatig in te bedden, anderzijds door circulaire activiteiten te ondernemen en te stimuleren.
Lees meer >

Basiscursus Duurzaamheid en energie

9, 14 februari en 7 maart 2023

De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie.
Lees meer >

Basiscursus Duurzaam Bouwen

13 en 20 april 2023

De tweedaagse cursus Duurzaam Bouwen leert u duurzaam bouwen toe te passen in de gemeentelijke praktijk. We kijken naar: stedenbouw, gebouw en uitvoering.
Lees meer >

Natuurinclusief bouwen

9 mei 2023

In deze 1-daagse cursus maak je kennis met het concept ‘natuurinclusief bouwen’ en de concrete toepassing daarvan. Ook behandelen we op macroniveau de toekomstige wet- en regelgeving en richten we ons op praktijkcasussen, zodat je de benodigde tools kunt inzetten binnen jouw functie om stad en natuur bij elkaar te brengen.
Lees meer >

Beleid energietransitie gebouwde omgeving

10 mei 2023

Het realiseren van (bijna) energie neutrale gebouwen is voor nieuwbouw verplicht en voor bestaande bouw worden er stapsgewijs steeds meer eisen gesteld. Deze ochtendcursus geeft je inzicht in het beleid, de eisen en regelgeving.
Lees meer >

EPBD III

24 mei 2023

Deze online ochtendcursus geeft u in 2 uur inzicht in de EPBD III. Na het volgen van deze online cursus bent u op de hoogte van de consequenties op installatie technisch niveau vanuit de EPBD III en de laatste wijzigingen in de regelgeving hieromtrent.
Lees meer >

Circulair bouwen

25 mei 2023

Deze 1-daagse cursus bespreekt het proces dat komt kijken bij circulair bouwen. Hoe meet je circulariteit, welke verdienmodellen zijn er en welke juridische kaders?
Lees meer >

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

1 en 8 juni 2023

In deze tweedaagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting.
Lees meer >

Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet

20 juni 2023

Deze 1-daagse cursus ‘Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet’ laat u zien welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten om de energietransitie op decentraal niveau nu al op gang te krijgen.
Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGES

Actualiteitencollege Waterstoftankstations

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege op het gebied van waterstof gaan Simone van Dijk, Bastian Knoors en Jeanine Zwalve (Royal HaskoningDHV) in gesprek over de ontwikkeling van waterstoftankstations.
Lees meer >

Actualiteitencollege kernenergie

Actualiteitencollege

Kernenergie: controversieel, maar ook een -zo goed als- uitstootvrije manier van energieopwekking. In het actualiteitencollege Kernenergie in de energievoorziening bespreekt hoogleraar Wim Turkenburg (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht) alle ins en outs van de kernenergie.
Lees meer >

Actualiteitencollege datacenters en restwarmte

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Lees meer >

Actualiteitencollege BENG

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
Lees meer >

Actualiteitencollege Natuurbeschermingsrecht

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Lees meer >

Actualiteitencollege Duurzame energie op het elektriciteitsnet

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Lees meer >