Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

De kennisportals van Berghauser Pont

PONT | Klimaat is als Klimaatweb op 1 januari 2021 gelanceerd door Berghauser Pont Mediagroep (BPM). Met PONT | Klimaat ambiëren wij een bijdrage te leveren aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Met de nog lange weg te gaan om niet alleen de broeikasgassen af te vangen en de uitstoot te verminderen, maar tevens om onze consumptiepatronen te veranderen en een circulaire samenleving en economie op gang te brengen, achten wij het hoog tijd dat er een plek kwam om alle informatie over deze belangrijke ontwikkelingen bij elkaar te zetten. Alle aspecten en sectoren die een rol spelen binnen deze transitie komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.

Op het deelgebied duurzame energie hebben wij een samenwerking met Energie Samen. Gezamelijk geven wij het tijdschrift Wind&Zon – Vakblad Duurzame Energie uit. Dit magazine is de vernieuwde versie van het tijdschrift WindNieuws, waarbij de redactionele formule is verbreed naar duurzame energie.  Alle artikelen van Wind&Zon, inclusief het archief van eerder verschenen artikelen,  zijn toegankelijk via de kennisbank van Klimaatweb.


Redactionele Ambitie

PONT | Klimaat wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving. De leidende principes voor de redactie zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat we samenwerken met de beste experts uit het veld, zoveel mogelijk perspectieven laten zien en dat we zowel een platform zijn voor uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie.

Overzicht, inzicht, inspiratie en interactie

De ene keer wilt je snel op de hoogte zijn van wat er speelt, een andere keer wil je meer de diepte in en weten hoe het echt zit. We streven ernaar de kennis zo toegankelijk mogelijk te brengen, afgestemd op jouw specifieke informatiebehoefte. Of dat nu overzicht, inzicht, inspiratie of interactie is. Daarom is v opgebouwd uit meerdere producten:

 • De nieuwsbrieven
  Met de gratis nieuwsbrief PONT | Klimaat Ochtendnieuws ben je altijd als eerste op de hoogte van wat er speelt in jouw vakgebied.
 • De dossiers
  Voor relevante actuele onderwerpen ontwikkelen wij dossiers, waar alle informatie overzichtelijk is gerangschikt. Hier vind je onder meer relevante achtergrondartikelen, beleidsstukken, publicaties en jurisprudentie over een bepaald thema.
 • De Kennisbank
  Hier kun je het archief met relevante jurisprudentie doorzoeken, boeken raadplegen en alle artikelen van Wind&Zon- Vakblad Duurzame Energie terugvinden.
 • Vraag & Antwoord
  Indien je een prangende vraag hebt, kun je deze voorleggen aan één van onze experts.
 • LinkedIn groep
  Op onze LinkedIn-pagina zie je wat er leeft onder jouw vakgenoten.
 • Cursussen, opleidingen en evenementen
  Samen met PONT Academy biedt PONT | Klimaat jaarlijks een tiental opleidingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarvan is het merendeel gecertificeerd bij verschillende beroepsorganisaties en registers.
 • Test jezelf
  Test jouw kennis in één van onze Test jezelf quizzen. Dit geeft je de mogelijkheid jouw kennis te testen en verder te ontwikkelen.
 • Boekenshop
  In de PONT | Klimaat boekenshop vind je het meest complete overzicht van boeken gerelateerd aan klimaat en duurzaamheid.

 

Berghauser Pont Mediagroep

BPM staat voor professionals met een hart voor de publieke zaak. Of het nu gaat om het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden, het in contact komen met gelijkgestemden of een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke discussies.

De kennisportals vormen de spil van de Berghauser Pont Mediagroep. Dit is de centrale plek waar professionals kennis opdoen, vragen stellen en met elkaar in discussie treden. Iedere maand zijn ruim 150.000 professionals hier op zoek naar informatie, inspiratie en overzicht. Daarmee vormen we een belangrijke brug tussen kennis en praktijk.

Andere portals van de BPM zijn:

PONT | Omgeving wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving. Nederland staat voor een grote woningbouwopgave, tot 2030 moeten er een miljoen woningen worden gebouwd. Tegelijkertijd raken steden raken steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme. Maar is er ook in een aantal regio’s sprake van krimp en leegstand. Vaststaat dat onze leefomgeving de komende jaren verder zal transformeren als gevolg van het hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, en door verdergaande technologische ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving te creëren, zowel in de stad als daarbuiten, die rekening houdt met al haar inwoners.

PONT | Zorg&Sociaal ambieert een bij te dragen aan de discussie rondom positieve gezondheidszorg en een inclusieve samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn een eerlijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, en effectieve hulp aan kwetsbare groepen, zoals jongeren. In combinatie met een steeds ouder wordende bevolking vraagt dit om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen bovendien om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen worden voorkomen, of in een eerder stadium worden geconstateerd en verholpen. Nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

PONT | Data&Privacy is de kennisportal over privacy, gegevensbeveiliging en digitale transformatie. Technologie heeft grote invloed op de manier waarop we leven en op onze leefomgeving. De digitalisering brengt allerlei mogelijkheden om dit efficiënter te organiseren, denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Maar hoe wordt in een data gedreven wereld omgegaan met onze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens? Deze enorme hoeveelheden data vragen om nieuw beleid. Met wie worden deze gedeeld, en wat wordt hier vervolgens mee gedaan? Met de GDPR (general data protection regulation) is de eerste belangrijke stap gezet die de Europese burger het recht geeft dit inzichtelijk te krijgen, en controle uit te oefenen over zijn eigen data.