Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Jeloschek, Christoph

Jeloschek, Christoph

Christoph Jeloschek is partner bij Kennedy Van der Laan en verbonden aan het Corporate and Commercial Litigation & Arbitration Team. Christoph is gespecialiseerd in het procederen over contractuele geschillen, in het bijzonder op het gebied van internationale grensoverschrijdende handelstransacties en complexe geschillen in de IT-sector. Dankzij zijn kennis van meerdere rechtssystemen en -culturen – hij is afgestudeerd in Oostenrijks en Nederlands recht, heeft een goed begrip van het (Engelse) common law en een diepgaande kennis van Europees recht – en vanwege zijn taalvaardigheden (hij is volledig drietalig en spreekt Duits [moedertaal], Engels en Nederlands) heeft Christoph alles in huis om internationale commerciële geschillen te behandelen.Daarnaast heeft Christoph vanwege zijn eerdere werkzaamheden op het gebied van advies en contractenwerk en op grond van zijn ervaring als bedrijfsjurist een praktisch begrip van relevante business issues in geschillen en van de behoeften van cliënten.German DeskChristoph is ook lid van de German Desk, die onze Duitstalige cliënten bedient. Daarbij is hij betrokken bij procedures in grensoverschrijdende handelszaken, zoals koop, handelsagentuur, distributie en andere duurovereenkomsten. In deze context van internationaal handelsrecht kan hij ook terugvallen op zijn eerdere academische loopbaan die gewijd was aan het eenmaken van o.a. het kooprecht in Europa en aan het doen van onderzoek naar de beginselen die van toepassing zijn op het oplossen van internationale handelsgeschillen (de “lex mercatoria”).