Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Reijnders, Tjalling

Tjalling Reijnders werkt sinds 2016 als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en milieu. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, waarbij zijn interesse vooral uitgaat naar het ruimtelijk ordeningsrecht, het planschade- en nadeelcompensatierecht, en het onteigeningsrecht. Hij staat onder andere de Rijksoverheid, provincies en gemeenten met veel plezier bij in het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen en de eventueel daaruit voortvloeiende schadeafwikkelingen. Dit doet hij met een scherpe juridische blik en met gevoel voor de politiek-bestuurlijke dimensie van een zaak. Door zijn brede maatschappelijke interesse is Tjalling bovendien in staat om ook buiten het juridisch kader oplossingen te vinden.

Tjalling studeerde staats- en bestuursrecht en straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. De universiteit bezoekt hij tegenwoordig voornamelijk om jaarlijks plaats te nemen in de rechtbank voor het vak Moot Court, om zo studenten te helpen hun pleitvaardigheid te ontwikkelen. Daarnaast publiceert Tjalling regelmatig over interessante kwesties binnen zijn vakgebied.

Reijnders, Tjalling