Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Ribbers, Els

Toenemende klimaatverandering en bevolkingsgroei vergroten de druk op de leefomgeving. Gebrek aan groen en waterberging in de stad zorgen voor hittestress in de zomer en wateroverlast in de winter.

De intensieve land- en bosbouw met hun monoculturen drijven veel natuurlijke soorten tot uitsterving en brengen droogtestress en risico op natuurbranden.

De oplossing is een klimaatadaptieve, duurzame en natuurinclusieve wereld. Een wereld waarin deze thema’s elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken. Helaas is deze wereld nog niet vanzelfsprekend.

Els zet zich graag in om deze transitie te versnellen en de negatieve impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke omgeving te minimaliseren. Met affiniteit voor data en liefde voor de natuur brengt ze een uniek en vernieuwend perspectief in de duurzame gebiedsontwikkelingsvraagstukken.

Els brengt de complexe en vaak tegenstrijdige problemen in een gebied in kaart. Ook ziet ze mooie kansen om de natuur te gebruiken om klimaatadaptatie te versnellen en de leefbaarheid van zowel stad als platteland te vergroten.

Els is een sterke inhoudelijke en analytische adviseur, die mensen met haar passie ook weet te enthousiasmeren en te verbinden.