Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Scheltema, Martijn

Scheltema, Martijn

Martijn Scheltema werkt vanaf 1997 bij Pels Rijcken. Vanaf dat moment is hij eveneens advocaat bij de Hoge Raad. Hij behandelt zaken op het gebied van het overheidsprivaatrecht en onteigening. Daarnaast houdt Martijn zich bezig met commerciële geschillen, waaronder internationale geschillen omtrent vernietiging van arbitrale vonnissen en tenuitvoerlegging van (arbitrale) vonnissen. Buiten de cassatiepraktijk houdt Martijn zich bezig met business human rights, klimaat en Sustainable Development Goals. Hij adviseert op dit gebied zowel overheden als bedrijven over de juridische aspecten, bijvoorbeeld in verband met relevante wetgeving, aanbestedingen, meer effectieve contractuele systemen dan veelal worden gehanteerd en in transacties. Hij is ook betrokken bij toonaangevende procedures. Daarnaast adviseert Martijn over de effectiviteit van (internationale) zelf- en co-reguleringssystemen die hier alomtegenwoordig zijn. Een bijzonder aspect van deze business-human-rights-praktijk betreft ten slotte mensenrechten en artificial intelligence..