Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Schippers, Liesbeth

Schippers, Liesbeth

Liesbeth Schippers is advocaat-partner bij Pels Rijcken. Zij is topspecialist op het gebied van het omgevingsrecht met een focus op grote of complexe ruimtelijke projecten. Zo is zij recent betrokken bij:

 • de versterking van de Waddenzeedijken

 • de kustversterking bij Petten (Zwakke Schakels)

 • de verbreding van de snelweg tussen Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) met inbegrip van de nieuwe spoorbrug bij Muiden

 • de herontwikkeling van de Scheveningse Haven en de Binckhorst

 • de aanleg van snelweg A4 Delft Schiedam

 • de besluitvorming over de nieuwe gebouwen van Eurojust, het Internationaal Strafhof en het Gerechtshof in Den Haag

 • verbreding van de snelweg A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven

 • de aanleg van de RijnlandRoute en de Rotterdamsebaan

 • de verlenging van de Hoekse Lijn tot het strand van Hoek van Holland

 • de uitbreiding van de luchthavens Eindhoven en Lelystad

 • de herstructurering van de glastuinbouw in De Bommelerwaard

Hoe complexer de zaak, des te meer de passie voor Liesbeths werk blijkt. Haar advies is altijd oplossingsgericht en creatief. Geen detail ontsnapt aan haar aandacht. Zij begrijpt als geen ander de politiek bestuurlijke context en de onderliggende technische processen van dergelijke grote of complexe projecten.

Haar voorliefde voor de meer technische aspecten (trillingen, MER, hoogwaterveiligheid, geluid, externe veiligheid, stikstofdepositie, luchtkwaliteit) is van grote meerwaarde bij het tot standkomen van de diverse planproducten. Liesbeth weet welke onderzoeken van doorslaggevend belang zijn voor de rechter en welke kwaliteit daarvan wordt verwacht.