Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Verkerk, Maarten

Maartens talent is ‘het aangaan’ van uitdagingen: waar een wil is, is een weg. Hij heeft in binnen- en buitenland ervaren wat droogte en wateroverlast voor mensen kan betekenen en daarmee zijn hart verpand aan het werken aan klimaatadaptatie.Maarten werkt het liefst verbindend en multischalig: van strategisch nationale beleidsprogramma’s, via regionale en lokale samenwerking tot concrete maatregelen in de achtertuin. Maarten is breed inzetbaar als programmamanager, adviseur, aanjager, procesbegeleider en community manager. Altijd met klimaatadaptatie als onderwerp.Hij zoekt naar hoe klimaatadaptatie en andere domeinen elkaar kunnen versterken, zoals participatie, gedragsverandering, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzame mobiliteit.