Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Flietstra, Ynze

Flietstra, Ynze

Ynze Flietstra is werkzaam als senior adviseur bij de StAB en deskundige op het gebied van het bodembeschermingsrecht. binnen de StAB is hij specialist bodemsaneringen en daarnaast annoteert hij jurisprudentie op het gebied van bodembescherming.