Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Bekijk in onderstaande video het debat warmtenetten

De lokale warmtetransitie: hoe staan we ervoor?

In dit debat gaan Paul van Meekeren, Annelies Huygen, Benno Schepers, Melanie van der Horst en Niels Hanskamp het gesprek aan over de warmtetransitie.

Gemeenten en de warmtetransitie

Hoe leg je een warmtenet aan, en hoe bereik je draagvlak onder inwoners voor de warmtetransitie? Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder Amsterdam West en Paul van Meekeren, wethouder energietransitie Purmerend wisselen ervaringen uit over hun aardgasvrije aanpak. Beiden zijn betrokken bij een proeftuin aardgasvrije wijken in hun gemeenten/stadsdeel, maar dat gebeurt op die twee plekken net even anders.

Waarom is de warmte zo duur?

In dit debat kruisen Annelies Huygen (hoogleraar ordening energiemarkten) en Benno Schepers (CE Delft) de degens, waarbij we de politiek een beetje loslaten. We richten ons op de inhoudelijke warmtevraag: welke warmtebronnen zijn er en wat zijn de bezwaren van Warmtewet 2, die beschrijft hoe de warmtenetten moeten worden aangelegd en wat de rol is van de warmtebedrijven? Annelies Huygen vindt dat er in het concept van Warmtewet 2 te weinig lokaal maatwerk is, terwijl dat juist heel erg nodig is in de energietransitie. Dat maakt warmte volgens haar ook goedkoper, want in vergelijking met onze buurlanden ligt de prijs hier een stuk hoger.

Bezwaren tegen de Warmtewet 2

Een gesprek met beleidsadviseur Niels Hanskamp, die aan tafel aanschoof om te vertellen over de warmtetransitie vanuit de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. VNG is een van de prominente partijen binnen het Klimaatakkoord en vertegenwoordigt in die hoedanigheid al die gemeenten die dus voor een enorme opgave staan de komende jaren. VNG wees de tekst van Warmtewet 2 af, omdat er zorgen waren de regiefunctie van gemeenten. Want hoewel die regie duidelijk naar voren komt in het Klimaatakkoord, bleek die beslissende rol onduidelijk in de Warmtewet. Terug naar de tekentafel dus. Voor Hanskamp staan deze zaken voorop: betaalbaar, betrouwbaar, energierechtvaardig en duurzaam als het gaat om warmtenetten.

Wilt u alles weten over warmte? Ga dan naar het dossier of maak een account aan en voeg de tags toe waar u meer over wilt weten!

Onderwerp

  • Gemeenten in de warmtetransitie

Duur

01:02 – 23:30

Beschrijving

Melanie van der Horst en Paul van Meekeren wisselen ervaringen uit over hun aardgasvrije aanpak

  • Waarom is de warmte zo duur?

23:30 – 48:02

Tijdens dit debat leggen Annelies Huygen en Benno Schepers de focus op de inhoudelijke warmtevraag.

  • Bezwaren tegen de Warmtewet 2

48:02 – 01:05:53

In gesprek met beleidsadviseur Niels Hanskamp, die aan tafel aanschoof om te vertellen over de warmtetransitie vanuit de VNG