Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Basiscursus Milieurecht

14 en 19 November, Utrecht

€ 1095

Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.

 • In 2 dagen op de hoogte van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • Directe link ook naar toekomstige regeling in Omgevingswet
 • Plaats binnen het omgevingsrecht
 • Relaties Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo, Bor
 • Sectorale wetgeving via praktijkcases: geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, m.e.r.

Inleiding

Binnen het omgevingsrecht is het milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. Daarnaast verschijnen ook vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Een complex geheel dat niet altijd even eenvoudig te begrijpen is.

De Omgevingswet komt er ook aan. Dat duurt nog wel een aantal jaren, dus de huidige regelgeving geldt dus ook nog even. Bovendien gaat een deel van de bestaande systematiek gewoon over in de Omgevingswet, dus het is goed om te weten hoe het nu werkt.

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht. Na de cursus kent u:

 • de hoofdlijnen van het milieurecht
 • de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • de rol van Wabo en Bor binnen het milieurecht
 • de diverse thema’s die spelen in het milieurecht
 • de rol van milieu binnen de nieuwe Omgevingswet

Op de eerste dag wordt de systematiek van de milieuwetgeving uitgelegd. Dan gaat het over de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit in relatie tot de Wabo en het bijbehorende Bor. En ook de relatie met de Omgevingswet komt aan bod. Dan heb je de basis te pakken.

Op de tweede dag wordt door middel van een integrale praktijkcase de sectorale milieuregelgeving uitgelegd. Dan gaat het om aspecten als geluid, lucht, bodem, water, afval, externe veiligheid, m.e.r., etc. Theorie wordt hier continu afgewisseld met praktijk met per aspect een doorkijk naar de Omgevingswet. Op deze wijze krijgt u een beter inzicht van de zeer diverse milieuwetgeving.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met milieurecht. Dit kunnen zijn:

 • (juridische) beleidsmedewerkers milieu, ruimtelijke ordening, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, omgevingsdienst, waterschap en andere overheidsinstanties
 • Adviesbureaus, bedrijven en advocatuur

Juridische basiskennis is een pré.

Programma

Dag 1: Algemeen kader

Opzet cursus

 • Doel en opzet van de cursus
 • Systematiek milieuwetgeving
 • Plaats binnen omgevingsrecht
 • Nieuwe Omgevingswet

Wabo en omgevingsvergunning milieu

 • Aangewezen inrichtingen (van Ivb naar Bor)
 • Begrip “inrichting”
 • Soorten inrichtingen en vergunningen
 • Toetsingskaders (bref’s, richtlijnen, beleidsregels)
 • Inhoud van de vergunning
 • Afstemming met andere vergunningen
 • Meldingen in de Wabo
 • Omgevingsvergunning in Omgevingswet

Lunch

Inleiding Wet milieubeheer (Wm) en Wabo

 • Inhoud Wm
 • Vervlechting Wm en Wabo
 • Onderdelen Wabo
 • Plannen en milieukwaliteitseisen
 • Procedures
 • Rechtsbescherming
 • Regeling in Omgevingswet

Algemene regels voor inrichtingen Wm)

 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Meldingen
 • Praktijkcases
 • Regeling in Omgevingswet

Dag 2: Milieuwetgeving in de praktijk

Via een integrale praktijkcase wordt op de tweede dag de sectorale milieuregelgeving uitgelegd. Theorieblokken worden continu afgewisseld met praktijkblokken. Zo leert u spelenderwijze de zeer diverse milieuwetgeving kennen en de werking in de praktijk. Hierbij wordt ook steeds verwezen naar de toekomstige regeling in de Omgevingswet.

De volgende milieu-aspecten komen daarbij aan bod:

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Bodem
 • Externe veiligheid
 • Opslag gevaarlijke stoffen
 • Milieueffectrapportage
 • Afvalstoffen
 • (Afval)water

Docenten

mr.dr. Jan van den Broek
senior legal counsel, VNO-NCW en MKB-Nederland

Jan is naast zijn werk bij VNO-NCW en MKB-Nederland voorzitter van de redactie van het tijdschrift Milieu en Recht, auteur van vele boeken, waaronder zijn proefschrift Bundeling van omgevingsrecht (2012) en de Tekst & Toelichting Omgevingswet van Berghauser Pont Publishing.

Wim Numan
procesmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Gemeente Haarlem

Wim is van het begin af aan betrokken geweest bij zowel het Activiteitenbesluit als het Vuurwerkbesluit. Naast zijn werk bij de gemeente is hij ook zelfstandig adviseur.

Mark van Leeuwen
zelfstandig adviseur, MVL advisering

Mark heeft als adviseur bij diverse overheden veel ervaring opgedaan met de Wabo, het Activiteitenbesluit en onderliggende besluiten en richtlijnen. Hij heeft een brede milieu- en waterkennis.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u gratis het Handboek Milieurecht

bpboekplaatje

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

14 en 15 november 2018, Utrecht – 09:30 – 16:30 uur

Prijs: € 1.095,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch