Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

In gesprek met Anet Weterings, hoogleraar Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling

12 april 2022

In beweging

In beweging

De energietransitie speelt op alle niveaus, van internationale samenwerkingen tot het verbeteren van je eigen buurt. Voor onderzoek naar het inrichten van de regionale circulaire economie is per 1 april Anet Weterings aangesteld als hoogleraar ‘Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe gaat zij te werk om de regionaal-economische veerkracht van het Noorden te versterken? En hoe kan wetenschappelijke kennis bijdragen aan circulaire beleidsvoering?

Hoe bent u bij uw nieuwe baan terechtgekomen?

De leerstoel ‘Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling’ is een initiatief van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de drie Noordelijke provincies. Ik ben gevraagd om op deze positie te solliciteren, omdat het onderzoek naar regionaal-economische verschillen binnen Nederland, dat ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd bij het PBL, goed aansluit bij het onderzoek op de universiteit. Ook heb ik, samen met mijn collega’s bij het PBL, de afgelopen jaren onderzocht hoe een tekort aan geschikte arbeidskrachten de energietransitie kan belemmeren.

Hoe gaat u uw functie bij de RUG en PBL combineren en hoe kunnen deze elkaar versterken?

Het doel van mijn leerstoel is het delen van wetenschappelijke kennis over de regionale economie en de verduurzaming daarvan met beleidsmakers in het Noorden. Dat sluit goed aan op de doelstelling van het PBL om bij te dragen aan politiek-bestuurlijke afwegingen via wetenschappelijk onderzoek.

Eerder heb ik onderzocht hoe regionale verschillen in de economie en arbeidsmarkt van invloed zijn op het ontstaan van nieuwe economische activiteiten, de veerkracht van de regionale economie en de kansen op werk. Daarnaast is binnen het PBL veel kennis over de energietransitie en circulaire economie. Ik ga nu onderzoeken hoe regionaal-economische verschillen van invloed zijn op het realiseren van deze transities. Vaak ligt de beleidsfocus op het omgekeerde – hoe de transities kansen bieden voor economische ontwikkeling en leiden tot meer werk – maar dat is niet het doel van beide transities.

Via de leerstoel aan de RUG en de contacten met beleidsmakers in het Noorden krijg ik beter zicht op de specifieke uitdagingen die daar spelen, en de mogelijkheden die beleid heeft om deze het hoofd te bieden. Zo krijg ik een completer beeld van wat er allemaal een rol speelt bij de energietransitie en het komen tot een circulaire economie..

Waarom is volgens u een regionale aanpak van de energietransitie belangrijk?

De energietransitie vraagt om grootschalige investeringen. Wat nodig is en kan, verschilt per regio. In sommige regio’s kunnen daardoor banen verdwijnen, terwijl in andere regio’s juist een tekort aan arbeidskrachten ontstaat. Omdat mensen vaak niet bereid zijn te verhuizen voor werk, kunnen dergelijke regionale verschillen de energietransitie remmen.

Wat is volgens u de grootste uitdaging op het gebied van economische verduurzaming?

De energietransitie gaat gepaard met vele grote uitdagingen. Er zijn heel veel investeringen nodig en de transitie raakt sommige mensen harder dan anderen. Het is hard nodig dat mensen hun gedrag aanpassen, maar het is niet eenvoudig om ze zover te krijgen.

Hoe probeert u uw eigen leven zo duurzaam mogelijk in te vullen?

Ook ik heb moeite met het verduurzamen van mijn gedrag. Ik eet weliswaar bijna geen vlees en ga vaker met de fiets of de trein dan met de auto, maar dat laatste is voor mij makkelijk om te doen, omdat ik in de stad dichtbij een groot station woon. Tegelijkertijd reis ik graag, en zonder te vliegen is het aantal bestemmingen dat ik kan bezoeken toch beperkt.

Welk boek/welke film raadt u iedereen aan?

Wolkenatlas van David Mitchell. Het beschrijft mooi hoe mensen uit verschillende tijdsperiodes kampen met deels dezelfde en deels heel andere problemen, al geeft het geen vrolijk toekomstbeeld.

In de rubriek In Beweging houden wij u op de hoogte van personele wisselingen in het klimaatdomein. Lijkt het u leuk om net als Anet Weterings mee te werken aan onze rubriek In gesprek met een beweger? Geef het door via  mitchell@berghauserpont.nl , wij laten u graag aan het woord!

 

Artikel delen