Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

In gesprek met een beweger: Talitha Koek, Chef Duurzaamheid bij De Argumentenfabriek

1 februari 2022

In beweging

In beweging

Chef Duurzaamheid; een mooie titel voor een mooie uitdaging. Per 1 januari 2022 is Talitha Koek begonnen in deze functie bij De Argumentenfabriek in Amsterdam. Waarom heeft zij gekozen voor deze functie en hoe gaat zij organisaties helpen met hun verduurzamingsplannen? Klimaatweb sprak met haar over het begeleiden van duurzaamheidsopgaves, de aankomende transities in alle sectoren en klimaatneutraal leven.

Hoe bent u bij uw nieuwe baan terechtgekomen?

Ik zoek in mijn loopbaan altijd naar unieke functies waar ik echte impact kan maken. Inmiddels werk ik ruim vijftien jaar in de duurzaamheidswereld. Tussen 2008 en 2017 heb ik gewerkt voor non-profitorganisatie Natuur & Milieu, onder andere als programmanager duurzame energie. Vervolgens ben ik duurzaamheidsmanager geweest bij GVB, de openbaar vervoerder van Amsterdam. Ik heb daar de strategie voor uitstootvrij openbaar vervoer ontwikkeld en uitgevoerd.

Nu werk ik als Chef Duurzaamheid bij De Argumentenfabriek, een denkbedrijf voor heldere strategie en argumentatie. Wij adviseren hoe een bedrijf zich kan positioneren binnen, bijvoorbeeld, de circulaire economie, of wat een goede strategie is voor klimaatadaptatie.

Wat trok u aan in de functie Chef Duurzaamheid?

Wat mij gedurende die vijftien jaar is opgevallen in de duurzaamheidswereld is dat veel discussies steeds opnieuw worden gevoerd, maar vaak niet worden gevoed door feiten. Uiteraard verschillen partijen van mening over hoe Nederland en de wereld duurzamer zou moeten worden. Er spelen altijd veel belangen en verschillende oordelen mee. Tegelijkertijd moet het vertrekpunt zijn dat er een gedeelde werkelijkheid is en dat alle argumenten voor en tegen gewogen worden.

Het aanbrengen van deze objectiviteit in discussies is wat mij aantrekt aan De Argumentenfabriek. De opgaven waar we voor staan zijn al lastig genoeg, dus we hebben alle kennis en kunde nodig. Ik kijk uit naar de vraagstukken waarmee organisaties gaan komen om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Zo kunnen we partijen op een andere manier met elkaar in gesprek brengen met betere resultaten.

Wat hoopt u te bereiken binnen deze nieuwe functie?

Ik hoop een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, en alle problemen die daarmee samenhangen, door een grote groep bedrijven en overheden te helpen met het maken van weloverwogen beslissingen in lastige duurzaamheidsvraagstukken. Dat gaat via meerdere kanalen, bijvoorbeeld via het inzichtelijk maken van de stand van de feiten, maar ook door de argumenten voor en tegen goed in beeld te krijgen. Ook verbind ik mijn duurzame netwerk met elkaar om publiekelijk aandacht te vragen voor goede oplossingen.

En uiteraard leer ik daar zelf nog het meeste van: er is niet één route om vooruit te komen. Ik ben zelf ook erg benieuwd wat onze collectieve wijsheid gaat opleveren in de komende jaren.

Wat is volgens u de grootste uitdaging op het gebied van klimaatbeleid?

De grootste uitdaging is dat de fase van ‘leuke projecten’ echt voorbij is. De transities in alle sectoren – energie, voedsel, industrie, wonen, mobiliteit – schuren nu al en dat wordt alleen maar meer. Er zijn winnaars en verliezers per sector, bijvoorbeeld door hogere prijzen voor producten en meer zichtbare energie-infrastructuur. Ook is er grotere ongelijkheid tussen mensen, die zich wel of niet een duurzame levensstijl kunnen veroorloven. Tegelijkertijd erkent iedereen de urgentie van de opgave. Niks doen gaat meer pijn doen op de lange termijn. Oog hebben voor de belangen van de winnaars én de verliezers van de transitie is de balanceer-act van de komende tijd. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen en hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering behapbaar blijft zonder het tempo te verliezen?

Hoe probeert u uw eigen leven zo duurzaam / klimaatbewust mogelijk in te vullen?

Met mijn persoonlijke keuzes probeer ik dicht bij mijn eigen waarden te blijven, maar ook te relativeren. We redden het klimaat immers niet voor de planeet, maar voor onszelf als mensheid. Dus menszijn, met alle keuzes die daarbij horen, staat voorop. Concreet betekent dit voor mij geen vlees eten, niet vliegen, veel OV, minder zuivel, een bijna helemaal tweedehands garderobe, zoveel mogelijk lokaal kopen en investeren in initiatieven voor biodiversiteit. Maar ik heb wel een oude auto en kan kaas niet laten staan. En ik bestel ook wel eens een pakketje of eten via internet. Een klimaatneutraal leven bestaat (nog) niet, maar het gaat mijns inziens vooral over de bewuste afwegingen die je maakt.

Welk boek/welke film raadt u iedereen aan? 

Ik ben zelf niet zo van de managementboeken. Liever laat ik me inspireren door de verbeelding van kunstenaars via literatuur of film. De MaddAddam trilogie van Margaret Atwood, over hoe de overgebleven mensen zich moeten redden na een grote ecologische ramp, leest geweldig weg en stemt tot nadenken. Of een film zoals My Octopus Teacher, over de ongelofelijke oer-intelligentie van een octopus. Pas als we ons verbonden voelen met, en verantwoordelijk voor, al het leven, kunnen we integraal naar duurzaamheid kijken.

Artikel delen