Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Afwijzing registratie in Register hernieuwbare energie voor vervoer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2393

18 oktober 2022

Samenvatting

Samenvatting

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft een aanvraag afgewezen om een rekening te openen in het Register hernieuwbare energie voor vervoer. Volgens appellant heeft de NEa zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat zijn onderneming geen afnemer is als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998. Hij heeft aangevoerd dat hij wel een afnemer is als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998, omdat hij als natuurlijk persoon beschikt over een aansluiting op het net en zijn onderneming daarmee vereenzelvigd kan worden. Zijn onderneming betreft een eenmanszaak. Hij drijft als natuurlijke persoon de onderneming. De natuurlijke persoon beschikt over de aansluiting en is voor de onderneming ten behoeve van het elektrisch laden van wegvoertuigen op het secundair allocatiepunt een leveringsovereenkomst aangegaan. De Afdeling overweegt dat een inboeker bij de NEa een verzoek kan doen tot het openen van een rekening met inboekfaciliteit en overboekfaciliteit op diens naam. Een inboeker wordt in de Wet milieubeheer gedefinieerd als een onderneming die bevoegd is een geleverde hoeveelheid hernieuwbare energie in het register in te voeren. Daarbij wordt voor het begrip onderneming verwezen naar de Handelsregisterwet 2007. In de Handelsregisterwet is bepaald dat in het Handelsregister een onderneming die in Nederland gevestigd is en toebehoort aan een natuurlijke persoon wordt ingeschreven in het handelsregister. De onderneming van appellant is een eenmanszaak en behoort toe aan hem als natuurlijk persoon. In het geval van appellant beschikt hij als natuurlijk persoon over een hoofdaansluiting op het net. Omdat de natuurlijke persoon en de eenmanszaak in het rechtsverkeer dezelfde zijn en de eenmanszaak niet op eigen titel een contract kan aangaan voor de levering van energie, oordeelt de Afdeling dat de eenmanszaak in dit geval ook een onderneming is op grond van de Handelsregisterwet die de beschikking heeft over een aansluiting op het net. Daarmee is de eenmanszaak een afnemer als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998.