Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Beroep gegrond: TAG mag vanuit België naar Nederland voor thermisch reinigen en hergebruik in bouw

4 oktober 2023

Bij besluit van 19 september 2021 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat krachtens de artikelen 9 en 12 van de Verordening (EG) nr. 1013/2006, betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006, L 190; EVOA) bezwaar gemaakt tegen de overbrenging van 50.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat vanuit België naar Nederland. Op grond van de EVOA zijn vier algemene kennisgevingen gedaan van voorgenomen overbrengingen van TAG vanuit België, Luxemburg en Frankrijk en van afgewerkte bleekaarde vanuit België naar de afvalverwerkingsinrichting van ATM in Moerdijk. ATM beoogt het TAG en de bleekaarde samen te voegen met verontreinigde grond en vervolgens thermisch te reinigen en te zeven, waarbij deelfracties zand, grind en puin ontstaan. Deze deelfracties worden vervolgens elders afgezet. Het zand wordt toegepast bij civiele werken, bij de productie van vormgegeven bouwstoffen of als toeslagmateriaal in de asfaltindustrie. Het grind wordt toegepast als toeslagstof in beton, betonwaren en de asfaltindustrie. Het puin wordt afgezet naar een puinbreker, waarna het wordt toegepast als fundatiemateriaal in de wegenbouw of als secundaire grondstof in de beton- en asfaltindustrie.

Artikel delen