Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Beslissing op bezwaar tegen tarievenbesluit warmte 2022

Autoriteit Consument & Markt 6 maart 2024

Samenvatting

Samenvatting

In de beslissing op bezwaar stelt de ACM de kosten voor vreemd vermogen opnieuw vast op basis van de kosten die warmteleveranciers daadwerkelijk hebben gemaakt.

Omdat de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de kosten die de ACM in het tarievenbesluit warmteleveranciers 2022 had opgenomen, gaan de leveringstarieven en de huurtarieven voor afleversets omhoog.

De ACM heeft niet de bevoegdheid om het verschil tussen de initieel vastgestelde tarieven en de hogere tarieven van de beslissing op bezwaar te verrekenen in toekomstige tariefbesluiten. Onder de huidige Warmtewet zullen de hogere tarieven in dit besluit daarom niet leiden tot hogere tarieven voor consumenten.

Als het wetsvoorstel Collectieve Warmte wordt aangenomen door het parlement krijgt de ACM in de toekomst wel de mogelijkheid aanpassingen van de tarieven te verdisconteren in de tarieven voor het eerstvolgende tariefjaar.

Artikel delen