Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Codebesluit reconciliatie slimme meter allocatie elektriciteit

Autoriteit Consument & Markt 10 juli 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijzigt met dit codebesluit de voorwaarden voor het reconciliatieproces dat bij de slimmemeterallocatie hoort. Dat gebeurt op voorstel van Netbeheer Nederland en het Marktfaciliteringsforum (MFF).

Sinds 1 april 2023 wordt het daadwerkelijk gebruik aan elektriciteit van de afnemers, zoals gemeten door een slimme meter of een telemetriemeter op groothandelsniveau bij de balans verantwoordelijke partij (BRP), in rekening gebracht (de allocatie). Hierdoor reflecteert de afrekening van de BRP de bij de afnemer in rekening gebrachte kosten voor de daadwerkelijk afgenomen elektriciteit.

Er bestaat echter nog geen uniforme methode om verschillen die achteraf worden geconstateerd en veroorzaakt worden door meetfouten te verrekenen in de zogenaamde reconciliatie. Dit besluit stelt deze procedure voor de reconciliatie vast. Daarnaast stelt dit besluit ook vast hoe de verrekenprijzen voor deze reconciliatie worden berekend.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes (1)

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar Codes energie wijzigen (2)

Lees meer over dit codebesluit in de Staatscourant (3)

  1. https://www.acm.nl/nl/energie/wetten-en-regels-voor-de-energiemarkt

  2. https://www.acm.nl/nl/energie/elektriciteit-en-gas/groothandelsmarkt-energie/codes-energie-wijzigen

  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-21778.html

Artikel delen