Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Gaswinning Groningen: belang leveringszekerheid rechtvaardigt onder zeer bijzondere omstandigheden beperkt opstarten productielocaties

9 januari 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

In haar uitspraak van 22 december 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4721) oordeelt de voorzieningenrechter van de Afdeling dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (“staatssecretaris”)  met zijn besluit over de winning van gas uit het Groningenveld voor het gasjaar 2023-2024 (“vaststellingsbesluit”), gelet op het belang van de leveringszekerheid, de gaswinning terecht nog niet onvoorwaardelijk op nul heeft gesteld. Het vaststellingsbesluit houdt onder meer in dat uit het Groningenveld geen gas mag worden gewonnen, tenzij er binnen drie dagen een effectieve etmaaltemperatuur van -6,5°C of kouder is voorspeld. In die bijzondere situatie treedt het zogenoemde koudeperiodescenario in werking en is het de bedoeling dat de NAM een aantal productielocaties opstart en tijdelijk op de waakvlam brengt. De gaswinning wordt beëindigd als de verwachte temperatuur hoger is dan -6,5°C. Een belangvereniging betoogt dat bij de voorzieningenrechter dat onder geen enkele omstandigheid gas uit het Groningenveld mag worden gewonnen. De voorzieningenrechter overweegt dat het vaststellingsbesluit is gebaseerd op het uitgangspunt dat er geen gas wordt gewonnen uit het Groningenveld, tenzij zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen die met zich brengen dat gaswinning tijdelijk nodig is voor de borging van de leveringszekerheid van de afnemers van gas. Ook stelt de voorzieningenrechter vast dat uit onderzoek blijkt dat er op dit moment geen geschikt alternatief is voor de tijdelijk inzet van het Groningenveld in een noodsituatie. Op basis van een belangenafweging oordeelt de voorzieningenrechter, rekening houdend met de beperkte invloed van de gaswinning op de veiligheid in het aardbevingsgebied, dat het (grote) belang bij een zo spoedig mogelijke definitieve beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld in dit geval minder zwaar weegt dan het (eveneens grote) belang bij de leveringszekerheid van gas. De staatssecretaris heeft in dit verband per brief van 8 januari 2024 bij de Tweede Kamer aangedrongen op spoedige behandeling van het wetsvoorstel dat strekt tot definitieve beëindiging van de gaswinning in Groningen per 1 oktober 2024. 

Artikel delen