Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Greenchoice Zakelijk mag bij een restverdeling haar aandeel kleinverbruikers elektriciteit en gas overdragen aan Greenchoice

ACM 27 mei 2024

Samenvatting

Samenvatting

In bepaalde gevallen moet de ACM besluiten om een leveringsvergunning van een energieleverancier in te trekken, bijvoorbeeld in het geval van faillissement. Als het klantenbestand van deze leverancier niet (volledig) wordt overgenomen door een andere leverancier met een leveringsvergunning, moet er een restverdeling plaatsvinden. Hierbij worden de resterende klanten van de wegvallende energieleverancier verdeeld over de overige vergunninghoudende energieleveranciers. Deze restverdeling geschiedt standaard naar rato van het aantal kleinverbruikers dat een vergunninghoudende energieleverancier al belevert (de standaardrestverdeling).

De ACM heeft in september 2019 een nieuwe procedure gepubliceerd waarin staat wanneer de ACM namens de minister van Economische Zaken en Klimaat een andere wijze van verdelen van de kleinverbruikers toe zou kunnen staan. Een afwijking van de standaardrestverdeling is mogelijk als vergunninghoudende energieleveranciers binnen dezelfde groep actief zijn en de afwijking geen negatieve gevolgen heeft voor de naleving van de vergunningvereisten.

Dat is bij Greenchoice Zakelijk en Greenchoice het geval. Greenchoice krijgt bij een eventuele toekomstige restverdeling het aandeel kleinverbruikers overgedragen van Greenchoice Zakelijk. Deze vergunninghoudende energieleveranciers behoren allebei tot dezelfde groep. De aanvragers hebben voldoende aangetoond voor een afwijking in aanmerking te komen. Dit besluit geldt voor een periode van vijf jaar.

Bijlagen

Greenchoice Zakelijk mag bij een restverdeling haar aandeel kleinverbruikers elektriciteit overdragen aan Greenchoice

Greenchoice Zakelijk mag bij een restverdeling haar aandeel kleinverbruikers gas overdragen aan Greenchoice

Artikel delen