Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Handhaving ACM wegens niet betrouwbare levering van warmte

Rechtbank Rotterdam 26 juli 2022, ECLI:RBROT:2022:6264

18 oktober 2022

Samenvatting

Samenvatting

Voorlopige voorziening over WKO-warmtelevering in Duindorp, Den Haag. De ACM is van oordeel dat warmteleveranciers artikel 2 lid 1 en artikel 8 lid 2 van de Warmtewet hebben overtreden en heeft daarvoor lasten onder dwangsommen opgelegd. Het gaat om ongeveer 400 koopwoningen met warmtepompen waarvan vóór 1 oktober 2022 alle filters preventief zouden moeten worden gecontroleerd en gereinigd. De voorzieningenrechter acht gelet op de beschikbaarheid van monteurs/installateurs in de zomerperiode en het tekort aan monteurs/installateurs in het algemeen deze termijn niet haalbaar voor alle 400 woningen. De voorzieningenrechter ziet echter wel het belang van de verbruikers dat de preventieve check en reiniging niet op de (al te) lange baan geschoven dient te worden, en daarom verlengt zij de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom voor 200 koopwoningen tot 1 november 2022.