Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Maatschappelijke meerwaarde is niet ruimtelijk relevant

Rechtbank Oost-Brabant 23 juni 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2652

18 oktober 2022

Samenvatting

Samenvatting

Volgens eiser wordt niet voldaan aan meerdere door de Provincie Noord-Brabant in de Interim-omgevingsverordening gestelde voorwaarden om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief voor een zonnepark. Met name de onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde is onvoldoende. De rechtbank is van oordeel dat door middel van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente wordt voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot maatschappelijke meerwaarde. Hiertoe is niet noodzakelijk om de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst ook op te nemen als voorschriften in de omgevingsvergunning. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat de voorwaarde van het hebben van een maatschappelijke meerwaarde niet ruimtelijk relevant is, en de eis van 50% ‘lokaal eigendom’ niet is ingegeven uit ruimtelijke overwegingen, maar wordt gehanteerd om voldoende draagvlak voor de ontwikkelingen te creëren.