Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Rechtbank Rotterdam bevestigt: NEXT NRG valt onder de Warmtewet

ACM 31 mei 2024

Samenvatting

Samenvatting

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 mei 2024 uitspraak gedaan in het beroep van NEXT NRG B.V. (hierna NEXT NRG) tegen een besluit van de ACM. De Rechtbank Rotterdam bevestigt dat NEXT NRG een warmteleverancier is volgens de Warmtewet en dat het bedrijf zich daarom aan de Warmtewet moet houden. De Rechtbank houdt het besluit van de ACM daarmee grotendeels in stand maar vindt een deel van de opgelegde lasten niet terecht.

NEXT NRG verzorgt de warmtelevering in het appartementencomplex “State” in Amsterdam. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een bewoner van State heeft de ACM NEXT NRG meerdere lasten onder dwangsom opgelegd. In die lasten zegt de ACM onder andere dat NEXT NRG storingen in het warmtesysteem structureel en op de juiste manier moet bijhouden en publiceren. Ook moet het bedrijf compensatievergoedingen betalen voor storingen die langer dan 8 uur hebben geduurd, op de manier zoals de Warmtewet dat voorschrijft. Wanneer NEXT NRG deze processen niet op tijd op orde heeft, moet het bedrijf dwangsommen betalen.

NEXT NRG vindt dat het bedrijf zich niet aan de Warmtewet hoeft te houden. Het bedrijf zegt dat ze het systeem alleen bezit en onderhoudt en daarom geen warmteleverancier is. De ACM is het daar niet mee eens. De warmteleverancier is de partij die de warmte levert aan haar afnemers. Een warmteleverancier moet zich aan de Warmtewet te houden.

Uitspraak van de Rechtbank Rotterdam

De Rechtbank is het met de ACM eens dat NEXT NRG een warmteleverancier is onder de Warmtewet. Daarom moet NEXT NRG zich houden aan alle plichten die zijn opgenomen in de Warmtewet. De Rechtbank vindt een deel van het besluit van de ACM niet terecht. Zo moest NEXT NRG ook een dwangsom betalen als ze de ACM niet op tijd zou informeren over de aanpassingen die ze moet doen. Door dat deel van het besluit zet de Rechtbank dus een streep.

Een warmteleverancier onder de Warmtewet heeft onder andere de verplichting om informatie over storingen in de warmtelevering te publiceren. De afnemers van de warmteleverancier kunnen daardoor controleren of zij recht hebben op storingscompensatie en zo ja, op hoeveel storingscompensatie. Bij storingen langer dan 8 uur hebben de afnemers recht op een compensatievergoeding. De warmteleverancier moet de compensatievergoeding binnen 6 maanden na de desbetreffende storing uitkeren aan de afnemers. De afnemers hoeven zelf geen aanvraag voor deze compensatievergoeding te doen bij de warmteleverancier.

Tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam staat hoger beroep open.

Artikel delen