Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Rechter: inzet bestrijdingsmiddelen en beregening zonder vergunning Wet natuurbescherming voortaan taboe

Door een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is de inzet van drainage, beregening en bestrijdingsmiddelen in de omgeving van Natura 2000-gebieden voortaan taboe zonder vergunning Wet natuurbescherming. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de landbouw in geheel Nederland voor alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op een Natura 2000-gebied.

Milieudefensie 28 juni 2021

Jurisprudentie – Samenvattingen

Telers moeten genoemde vergunning aanvragen voor drainage, gebruik van oppervlaktewater en grondwater voor beregening en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen, zo heeft de rechter in de uitspraak bepaald (ECLI:NL:RBNNE:2021:2483). Voorafgaand aan zulke bedrijfsactiviteiten moeten telers wetenschappelijk (laten) vaststellen dat de activiteit geen bijdrage levert aan de aantasting van het zogenoemde Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied). Zonder die zekerheid mag de overheid geen toestemming verlenen.

Belang van natuur

Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden. De lokale afdeling van Milieudefensie in Westerveld had de provincie Drenthe om handhaving gevraagd toen telers zonder vergunning Wet natuurbescherming een stuk land inrichtten voor lelieteelt. De provincie vond dat hiervoor geen vergunning nodig is en wees het verzoek af.

Rechter grijpt in

Lokale afdeling Milieudefensie Westerveld ging in beroep bij de rechtbank. Deze heeft nu bepaald dat er wel vergunningen noodzakelijk zijn. Aan deze uitspraak ligt dezelfde Europese wetgeving, de Habitatrichtlijn, ten grondslag als die bij de stikstofproblematiek. Overheden hebben jarenlang verzuimd de Europese natuurbeschermingsregels nauwgezet toe te passen, waardoor de kwaliteit van de natuur is verslechterd en de rechter zich nu genoodzaakt ziet om in te grijpen bij deze lelieteelt. Hetgeen dus voor alle teelten / activiteiten geldt. De verenigingen Meten=Weten (www.metenweten.com) en Natuurmonumenten hebben inmiddels de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden aangetoond, zie dit rapport, getiteld Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe

Artikel delen