Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Stadsverwarming en de Stimuleringsregeling aardgasvrij

Rechtbank Midden-Nederland 14 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3004

18 oktober 2022

Samenvatting

Samenvatting

Een woningstichting heeft subsidie aangevraagd op basis van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor de aanleg van een warmtevoorziening voor wooncomplexen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze afgewezen. De rechtbank oordeelt dat de Minister de aanvraag van de woningstichting ten onrechte heeft afgewezen. De warmtevoorziening bij de complexen valt onder de reikwijdte van de definitie van een warmtenet in de zin van de Warmtewet. Daarmee heeft de woningstichting de complexen aangesloten op een warmtenet in de zin van de Warmtewet. De SAH en de Warmtewet bieden geen grond voor het standpunt dat sprake moet zijn van een aansluiting op een extern warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd), en dat gebouwgebonden installaties zijn uitgesloten van de subsidieregeling. De rechtbank is van oordeel dat in ieder geval het bronnet van de WKO-installatie en de leidingen die gelegen zijn op het dak van het complex vallen onder de definitie van een warmtenet als bedoeld in de Warmtewet. Deze onderdelen zijn dienstbaar aan het transport van warmte.