Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld onvoldoende onderbouwd

17 mei 2024

Samenvatting

Samenvatting

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in zijn vaststellingsbesluit niet gemotiveerd waarom het Groningenveld het hele gasjaar 2023-2024 beschikbaar moet zijn om bij koud weer de leveringszekerheid te waarborgen, zo volgt uit de Afdelingsuitspraak van 8 mei 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1965). Hoewel het vaststellingsbesluit voldoende duidelijk is over welke operationele strategie de NAM moet uitvoeren, de veiligheidsrisico’s voor omwonenden in het besluit op juiste wijze zijn beoordeeld en ook voldoende rekening is gehouden met de belangen van de inwoners van het aardbevingsgebied bij zo spoedig mogelijke beëindiging van de gaswinning, valt volgens de Afdeling niet in te zien waarom nog gas mag worden gewonnen uit het Groningenveld als redelijkerwijs is uitgesloten dat aan de daarvoor geldende voorwaarde van een gemiddeld effectieve etmaaltemperatuur van -6,5°C of kouder niet zal worden voldaan in de periode vanaf 1 mei 2024. De Afdeling vernietigt daarom het vaststellingsbesluit voor zover dit erin voorziet dat vanaf 1 mei 2024 gas mag worden gewonnen uit het Groningenveld. Op basis van kabinetsbesluitvorming is het uitgangspunt sowieso dat het Groningenveld op 1 oktober 2024 (dus direct na afloop van dit gasjaar) definitief wordt gesloten.

Artikel delen