Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Verplichting om typecertificering te verstrekken voor windturbines op grond van een precontractuele garantie?

Rechtbank Amsterdam 29 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3747

18 oktober 2022

Samenvatting

Samenvatting

Eiseres heeft twee windturbines van gedaagde gekocht voor een windenergiecentrale in Turkije. In geschil is of gedaagde op grond van de koopovereenkomst de verplichting heeft een zogenaamde "typecertificering" voor de betreffende windturbines te verkrijgen en aan eiseres te verlenen. Een typecertificering houdt in dat de windturbine aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst, door geen typecertificering te verkrijgen en aan eiseres te verlenen (voor de beoogde leveringsdatum van de windturbines). Volgens eiseres had gedaagde de verplichting om een typecertificering aan haar te verstrekken op grond van een precontractuele garantie. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde geen beroep kan doen op de door haar gestelde precontractuele garantie, gelet op de in de koopovereenkomst opgenomen "entire agreement clause". In de "entire agreement clause" is vermeld dat de koopovereenkomst alle afspraken bevat die tussen partijen zijn gemaakt. Dit betekent dat een gestelde precontractuele garantie geen deel uitmaakt van de koopovereenkomst, zodat de gestelde verplichting om een typecertificering aan eiseres te verstrekken reeds om die reden geen deel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Bovendien bevat de koopovereenkomst zelf ook geen clausule waarin een verplichting voor gedaagde staat om een typecertificering te verkrijgen en aan eiseres te verlenen.