Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Op de klimaatconferentie van Parijs 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. In het Parijs-akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd.

Sindsdien heeft Nederland de Klimaatwet ingevoerd en hebben overheden, organisaties en bedrijven een overeenkomst gesloten om dezelfde doelen na te streven. De Nederlandse Klimaatwet en het Klimaatakkoord stellen als doel om de CO2-uistoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, in 2050 moet de uitstoot met 95% afgenomen zijn. In het Klimaatakkoord stelt elke sector eigen doelen om CO2-uitstoot te verminderen en welke maatregelen ze zullen nemen de komende tien jaar om dit te realiseren.

Ook op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt. Deze staan in de EU Green Deal en de EU Klimaatwet die in ontwikkeling is.