Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Een Regionale Energiestrategie beoogt bij te dragen aan de energietransitie. Hierbij worden de afspraken uit het Klimaatakkoord toegepast om regionaal beleid op te stellen. De focus in de RES ligt bij de opwekking van duurzame elektriciteit en de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving. In praktijk betekent dit dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om op regionaal niveau duurzame energie op te wekken en te besparen.

Naast een doelgericht instrument om een duurzamere samenleving te bewerkstelligen is de RES ook een methode om maatschappelijke betrokkenheid te bewerkstelligen. Middels de langdurige samenwerking tussen overheden en netbeheerders, bedrijven en burgerinitiatieven wordt een integrale besluitvorming teweeggebracht.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de RESsen, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.