Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Digitale tool: de Klimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas is een online verzameling kaarten die mogelijke klimaatveranderingen en de effecten van die veranderingen voor Nederland op regionale schaal laten zien. De atlas behandelt vier bedreigingen – overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte – en biedt scenario’s voor de situatie in 2050.

Wageningen Universiteit & Research 2024

Wat voor informatie kan ik in de Atlas vinden?

De Klimaateffectatlas brengt de primaire effecten van klimaatverandering in Nederland in kaart, bijvoorbeeld neerslag, temperatuur en aantal tropische dagen. Deze informatie wordt gebruikt om een uitgebreid beeld te krijgen van de secundaire effecten (overstromingsrisico, wateroverlast, extreme regenbuien, verzilting en hitte in steden). Kaarten tonen de kwalitatieve gevolgen van deze effecten voor verschillende regio’s in Nederland.

Waarvoor kan ik de Atlas gebruiken?

U kunt de Climate Impact Atlas gebruiken om uw eigen PDF-kaarten met hoge resolutie te maken die u kunt afdrukken of downloaden. Deze informatie kan helpen bij het ontwerpen van klimaatbestendige gebieden en landschappen. Lokale autoriteiten en planologen kunnen gemakkelijk zien wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren en hoe ze hun plannen en ontwerpen dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

Goed om te weten

Het weergeven van klimaatgegevens op kaarten kan de indruk wekken van hoge geografische nauwkeurigheid. Dit is niet mogelijk voor de huidige klimaatomstandigheden of voor kaarten van toekomstige scenario’s. Er is geen simpel verband tussen de verschillende klimaateffecten, bijvoorbeeld tussen regenval en temperatuur, of tussen overstromingen en droogte. Vanwege de lange periode en onderliggende onzekerheden moeten de kaarten met zorg worden geïnterpreteerd. Ze zijn niet geschikt voor gedetailleerde studies op lokaal niveau.

Raadpleeg de Klimaateffectatlas hier.