Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Het uitgangspunt van deze discussion paper is dat het wetsvoorstel Warmtewet 2 een verbetering vormt ten opzichte van de huidige, gefragmenteerde regulering van de warmtesector. Hiernaast zijn echter aanvullende financieringsinstrumenten nodig.

In de paper werken Caspar Boendermaker van de BNG Bank en Marjolein Dieperink van AKD Benelux Lawyers twee aanvullende financieringsinstrumenten uit: het Regionaal Warmtebeheer Bedrijf en een nationale garantiefaciliteit. Omdat deze instrumenten het draagvlakrisico en het volloop- en bronrisico inperken, dragen zij bij aan de financierbaarheid van warmtenetten.

Met de discussion paper willen BNG bank en AKD de gedachtenvorming over een aanvullend financieringsinstrumentarium een impuls te geven, en daarmee de bredere discussie aanjagen over wat er nodig is om de beoogde groei van collectieve, gebouwoverstijgende warmtenetten en duurzame warmtebronnen te financieren en realiseren.

Download


Discussion Paper: Investeringen in warmtenettenWat is nodig voor de financiering van warmteprojecten onder de Warmtewet 2?