In het Klimaatakkoord wordt het belang van waterstof voor verschillende sectoren onderstreept. Ten opzichte van een batterij kan met waterstof meer energie worden meegenomen en kan er sneller worden getankt. Eigenlijk lijkt het gebruik van waterstof meer op het tanken van benzine, dus dit biedt meer mogelijkheden in de industrie, zwaar transport en de scheepvaart.

Om groene waterstof op grote schaal in te kunnen zetten, moeten we hiervoor ook de juiste infrastructuur aanleggen en waterstoftankstations helpen hierbij. Dit actualiteitencollege gaat in op het nut, de noodzaak en de veiligheidseisen van waterstoftankstations. Tot slot, wordt verduidelijkt hoe je nu - en in de toekomst - omgaat met de inpassing van de tankstations in het ruimtelijk gebied onder de nieuwe Omgevingswet.

Bekijk actualiteitencollege

Schrijf u hier in voor dit actualiteitencollege

Zie ook

Actualiteitencollege datacenters en restwarmte

Actualiteitencollege kernenergie in de energievoorziening

Online college waterstof (gratis beschikbaar)

Bekijk de planning met alle actualiteitencolleges hier