Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Wat is producentenverantwoordelijkheid?

Kenniscentrum Circulaire Economie 23 juni 2021

ANTWOORD

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht.

Voor welke productgroepen is er producentenverantwoordelijkheid?

In de verschillende productbesluiten zijn regels opgenomen voor 5 soorten producten. Dit zijn:

  • Elektrische en elektronische apparatuur

  • Batterijen en accu's 2008

  • Autowrakken

  • Autobanden

  • Verpakkingen

Voor wie geldt de producentenverantwoordelijkheid?

Dit geldt voor producenten of importeurs die als eerste een product (van de 5 soorten producten hierboven) op de Nederlandse markt brengen.

Producenten en importeurs worden verantwoordelijk gesteld om een logistiek systeem op te zetten voor het afvalbeheer en ook om de financiering hiervan te organiseren. Bij dit principe is sprake van een ketenverantwoordelijkheid, omdat ook andere schakels in de keten (zoals gemeenten en detaillisten) hierbij verantwoordelijkheden hebben.

Hoe kan voldaan worden aan de verplichtingen?

Producenten of importeurs kunnen individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Voor sommige productgroepen is aansluiting bij een collectieve organisatie verplicht.