Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Titia van Leeuwen

Hoofdredacteur Wind & Zon

Van huis uit ben ik bioloog. Mijn werkzame leven begon ik als landschapsecoloog aan de Technische Universiteit Delft. Daarna ben ik zo’n zeven jaar werkzaam geweest op een provinciale planologische dienst. Vervolgens kwam ik terecht bij het directoraat Milieubeheer op het toenmalige ministerie van VROM. Daar heb ik in diverse functies de onderwerpen landbouw, afval, klimaat en energie behartigd. Ook bemoeide ik me met milieubeleid in het algemeen en de informatie-uitwisseling bij toezicht en handhaving. Daarnaast was ik politiek actief. Bladen maken trok me ook steeds sterk aan. In 2015 werd ik hoofdredacteur van WindNieuws, het vakblad voor de windsector, sinds eind 2020 verbreed naar Wind & Zon, Vakblad Duurzame Energie. Het blad wordt uitgegeven door Energie Samen, de koepelorganisatie voor lokale energiecoöperaties. Rond het blad zijn Energie Samen en Berghauser Pont, dat Klimaatweb.nl exploiteert, begin 2021 een samenwerkingsverband aangegaan. Daarbij interacteren vakblad en Klimaatweb.nl met elkaar en verzorgt het vakblad inhoudelijke achtergronden en Klimaatweb.nl actualiteit rond de energietransitie.

De energietransitie staat zowel inhoudelijk als maatschappelijk centraal in mijn bezigheden. Ook nu ik inmiddels gepensioneerd ben. Rond het vakblad en Klimaatweb.nl werk ik ook aan een handboek over de energietransitie voor gemeenten en aan seminars over diverse aspecten van de energietransitie. De inhoudelijke voeding daarvoor is breed te vinden. In de 5 boeken hieronder noem ik een aantal voor mij belangrijke voedingsbronnen voor de gedachteontwikkeling over en rond de energietransitie.

NO TIME

Noami klein

Het boek verscheen in 2014 en blijft super actueel. Ik heb het indertijd verslonden omdat het zo helder de maatschappelijke context rond de klimaatverandering analyseert en beschrijft. Dat de schrijfster duidelijk ook activistisch is, spreekt uit het hele boek. Maar ze blijkt in staat tot grondige en heldere analyses waaruit ook duidelijk de dilemma’s blijken die bij de aanpak en het moeten oplossen van de klimaatproblematiek, optreden. We hebben een hele weg te gaan, maar het doel en ook de impact is duidelijk. Noami Klein weet dat helder te duiden.

Koop nu: No Time op Klimaatweb

AFTER US THE DELUGE

Kadir van Lohuizen

Een van de belangrijke gevolgen van de klimaatverandering is de stijging van de zeespiegel. Kadir van Lohuizen reisde de wereld af om de nu al zichtbare effecten vast te leggen en te laten zien. Dit jaar verscheen zijn omvangrijke foto-, kaarten en tekstboek. De ondertitel van het, overigens prachtige, boek luidt: de consequenties van de stijging van de zeespiegel voor de mens. En dat geldt wederzijds. Want de stijging van de zeespiegel is het gevolg van het handelen van de mens. ‘Na ons de zonvloed’. Het boek van Kadir van Lohuizen noopt tot handelen.

Koop nu: After us the deluge op Klimaatweb

ONS SOORT MENSEN

Juli Zeh

Een belangrijk middel om de klimaatverandering tegen te gaan is het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. In deze roman komen de onderlinge verhoudingen in de samenleving in een fictief dorp in het voormalige Oost-Duitsland op scherp te staan wanneer een investeringsmaatschappij er een windturbinepark wil bouwen. De verschillende (eigen)belangen rollen over elkaar heen, met soms dramatische persoonlijke gevolgen. De feilloze filering daarvan door Juli Zeh is heel zinvol om huidige lokale discussies rond de komst van windturbines te begrijpen.

Koop nu: Ons soort mensen op Klimaatweb

ENERGY DEMOCRACY

Craig Morris & Arne Jungjohann

Het in 2016 verschenen boek gaat over hoe in Duitsland de ‘Energiewende’ kon ontstaan. Over hoe lokale burgergroepen door hun eigen energie te produceren een belangrijke actor werden in de strijd tegen klimaatverandering. De wijze en snelheid waarop in Duitsland de overgang van fossiele energie naar duurzame energie plaatsvond werd vaak aangehaald als voorbeeld voor andere landen. Inmiddels is door een sterk veranderd Duits energiebeleid het voor burgers steeds lastiger om zelf energie-initiatieven te kunnen realiseren. Het boek van Craig Morris & Arne Jungjohann maakt de voorwaarden voor ‘energie door en voor burgers’ goed duidelijk.

Koop nu: Energy democracy op Klimaatweb

NEDERLAND DROOGTELAND

Rene Didde

Door de klimaatverandering, de gestage stijging van de temperatuur, verdampt meer water en gaat het méér regenen. Er is momenteel een neerslagoverschot van zo’n 30 centimeter water per jaar, verspreid over het hele land. Daarbij wordt het weer ook nog eens extremer: sterke natte perioden in de winter, als we minder met dat water kunnen doen, en hevige droogte in de zomer, als we juist water nodig hebben. Nederland moet in de energietransitie dus ook leren om te gaan met een toenemende droogte. Wat weer aparte maatregelen vergt. Rene Didde geeft daarvoor in zijn prettig leesbare boek vele suggesties.

Koop nu: Nederland droogteland op Klimaatweb