Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0
Artikelnummer: 9780367244705 Categorie:
Engels |
1 januari 2019
Accelerating Sustainable Energy Transition(s) in Developing Countries
Accelerating sustainable energy transitions away from carbon-based fuel sources needs to be high on the agendas of developing countries. It is key in achieving their climate mitigation promises and sustainable energy development objectives. To bring about rapid transitions, simultaneous turns are imperative in hardware deployment, policy improvements, financing innovation, and institutional strengthening. These systematic turns, however, incur tensions when considering the multiple options available and the disruptions of entrenched power across pockets of transition innovations. These heterogeneous contradictions and their trade-offs, and uncertainties and risks have to be systematically recognized, understood, and weighed when making decisions. This book explores how the transitions occur in fourteen developing countries and broadly surveys their technological, policy, financing, and institutional capacities in response to the three key aspects of energy transitions: achieving universal energy access, harvesting energy efficiency, and deploying renewable energy. The book shows how fragmented these approaches are, how they occur across multiple levels of governance, and how policy, financing, and institutional turns could occur in these complex settings. This book will be of interest to students and scholars of energy and climate policy, development studies, international relations, politics, strategic studies, and geography. It is also useful to policymakers and development practitioners.
Het versnellen van de overgang naar een duurzame energievoorziening die minder afhankelijk is van koolstofhoudende brandstoffen, moet hoog op de agenda van de ontwikkelingslanden staan. Het is de sleutel tot het bereiken van hun beloften inzake klimaatmitigatie en hun doelstellingen inzake de ontwikkeling van duurzame energie. Om een snelle overgang te bewerkstelligen, zijn gelijktijdige omwentelingen nodig op het gebied van de inzet van hardware, beleidsverbeteringen, financieringsinnovatie en institutionele versterking. Deze systematische omwentelingen brengen echter spanningen met zich mee wanneer rekening wordt gehouden met de vele beschikbare opties en de verstoringen van gevestigde macht in de verschillende segmenten van de overgangsinnovaties. Deze heterogene tegenstrijdigheden en hun wisselwerkingen, en onzekerheden en risico’s moeten systematisch worden herkend, begrepen en afgewogen bij het nemen van beslissingen. Dit boek onderzoekt hoe de transities zich voltrekken in veertien ontwikkelingslanden en geeft een breed overzicht van hun technologische, beleids-, financierings- en institutionele capaciteiten in antwoord op de drie belangrijkste aspecten van energietransities: het bereiken van universele toegang tot energie, het oogsten van energie-efficiëntie, en het inzetten van hernieuwbare energie. Het boek laat zien hoe gefragmenteerd deze benaderingen zijn, hoe ze zich afspelen op meerdere bestuursniveaus, en hoe beleid, financiering en institutionele omwentelingen zich in deze complexe omgevingen zouden kunnen voltrekken. Dit boek is interessant voor studenten en wetenschappers op het gebied van energie- en klimaatbeleid, ontwikkelingsstudies, internationale betrekkingen, politiek, strategische studies en geografie. Het is ook nuttig voor beleidsmakers en ontwikkelingswerkers.
€49.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367244705
NUR SOC042000