Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781138196735 Categorieën: ,
Engels |
1 januari 2017
 | 
0,0 rating
(0)
Air, Gas, and Water Pollution Control Using Industrial and Agricultural Solid Wastes Adsorbents
Air and water pollution occurs when toxic pollutants of varying kinds (organic, inorganic, radioactive and so on) are directly or indirectly discharged into the environment without adequate treatment to remove these potential pollutants. There are a total of 13 book chapters in three sections contributed by significant number of expert authors around the world, aiming to provide scientific knowledge and up-to-date development of various solid wastes based cost-effective adsorbent materials and its sustainable application in the removal of contaminates/pollutants from air, gas and water. This book is useful for the professions, practicing engineers, scientists, researchers, academics and undergraduate and post-graduate students’ interest on this specific area. � Key Features: * Exclusive compilation of information on use of industrial and agricultural waste based adsorbents for air and water pollution abatement. * Explores utilization of industrial solid wastes in adsorptive purification and agricultural and agricultural by-products in separation and purification. * Discusses cost-effective solid wastes based emerging adsorbents. * Alternative adsorbents in the removal of a wide range of contaminants and pollutants from water is proposed. * Includes performance of unit operations in waste effluents treatment.
Lucht- en waterverontreiniging treedt op wanneer giftige verontreinigende stoffen van uiteenlopende aard (organisch, anorganisch, radioactief, enz.) direct of indirect in het milieu worden geloosd zonder adequate behandeling om deze potentiële verontreinigende stoffen te verwijderen. Er zijn in totaal 13 boekhoofdstukken in drie secties, bijgedragen door een aanzienlijk aantal deskundige auteurs over de hele wereld, met als doel wetenschappelijke kennis en up-to-date ontwikkeling van verschillende vaste afvalstoffen op basis van kosteneffectieve adsorberende materialen en de duurzame toepassing ervan bij de verwijdering van verontreinigingen/verontreinigende stoffen uit lucht, gas en water. Dit boek is nuttig voor de beroepsbeoefenaars, praktiserende ingenieurs, wetenschappers, onderzoekers, academici en bachelor- en masterstudenten die belangstelling hebben voor dit specifieke gebied. Belangrijkste kenmerken: * Exclusieve compilatie van informatie over het gebruik van industriële en landbouwafval gebaseerde adsorbentia voor het terugdringen van lucht- en waterverontreiniging. * Onderzoekt het gebruik van industrieel vast afval in adsorptieve zuivering en bijproducten uit de landbouw en landbouw in scheiding en zuivering. * bespreekt kosteneffectieve vaste afvalstoffen gebaseerde opkomende adsorbentia. * Alternatieve adsorbentia in de verwijdering van een breed scala van verontreinigende stoffen en verontreinigende stoffen uit water wordt voorgesteld. * Omvat de prestaties van unit operations bij de behandeling van afvalwater.
€215.90

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht 889 gr
Afmetingen 273 X 184 X 19
ISBN 9781138196735
NUR TEC010020
Type Boek BB