Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781905570195 Categorieën: ,
eng |
1 januari 2009
 | 
0,0 rating
(0)
Chill, A Reassessment of Global Warming Theory
Although the world’s climate has undergone many cyclical changes, the phrase ‘climate change’ has taken on a sinister meaning, implying catastrophe for humanity, ecology and the environment. We are told that we are responsible for this threat, and that we should act immediately to prevent it. But the apparent scientific consensus over the causes and effects of climate change is not what it appears.Chill is a critical survey of the subject by a committed environmentalist and scientist. Based on extensive research, it reveals a disturbing collusion of interests responsible for creating a distorted understanding of changes in global climate. Scientific institutions, basing their work on critically flawed computer simulations and models, have gained influence and funding. In return they have allowed themselves to be directed by the needs of politicians and lobbyists for simple answers, slogans and targets. The resulting policy – a 60% reduction of greenhouse-gas emissions by 2050 – would have a huge, almost unimaginable, impact upon landscape, community and biodiversity.On the basis of his studies of satellite data, cloud cover, ocean and solar cycles, Peter Taylor concludes that the main driver of recent global warming has been an unprecedented combination of natural events. His investigations indicate that the current threat facing humanity is a period of global cooling, comparable in severity to the Little Ice Age of 1400-1700 AD. The risks of such cooling are potentially greater than global warming and on a more immediate time scale, with the possibility of failing harvests leaving hundreds of millions vulnerable to famine. Drawing on his experience of energy policy and sustainability, Taylor suggests practical steps that should be taken now. He urges a shift away from mistaken policies that attempt to avert inevitable natural changes, to an adaptation to a climate that is likely overall to turn significantly cooler.
Hoewel het wereldklimaat vele cyclische veranderingen heeft ondergaan, heeft de uitdrukking “klimaatverandering” een sinistere betekenis gekregen, die een catastrofe voor de mensheid, de ecologie en het milieu impliceert. Ons wordt verteld dat wij verantwoordelijk zijn voor deze bedreiging, en dat we onmiddellijk moeten handelen om haar te voorkomen. Maar de schijnbare wetenschappelijke consensus over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering is niet wat het lijkt.Chill is een kritisch overzicht van het onderwerp door een toegewijde milieuactivist en wetenschapper. Gebaseerd op uitgebreid onderzoek, onthult het een verontrustende samenspanning van belangen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van een vertekend begrip van veranderingen in het wereldklimaat. Wetenschappelijke instellingen, die hun werk baseren op kritisch onjuiste computersimulaties en -modellen, hebben aan invloed en financiering gewonnen. In ruil daarvoor hebben zij zich laten leiden door de behoefte van politici en lobbyisten aan eenvoudige antwoorden, slogans en doelstellingen. Het resulterende beleid – een vermindering van de broeikasgasemissies met 60% tegen 2050 – zou een enorme, bijna onvoorstelbare impact hebben op het landschap, de gemeenschap en de biodiversiteit.Op basis van zijn studies van satellietgegevens, wolkenbedekking, oceaan- en zonnecycli concludeert Peter Taylor dat de belangrijkste drijvende kracht achter de recente opwarming van de aarde een ongekende combinatie van natuurlijke gebeurtenissen is geweest. Zijn onderzoek wijst uit dat de huidige bedreiging voor de mensheid een periode van wereldwijde afkoeling is, die in ernst vergelijkbaar is met de Kleine IJstijd van 1400-1700 na Christus. De risico’s van een dergelijke afkoeling zijn potentieel groter dan die van de opwarming van de aarde en op een kortere termijn, met de mogelijkheid van mislukkende oogsten waardoor honderden miljoenen kwetsbaar worden voor hongersnood. Op basis van zijn ervaring met energiebeleid en duurzaamheid stelt Taylor praktische stappen voor die nu moeten worden genomen. Hij dringt aan op een verschuiving van een verkeerd beleid dat onvermijdelijke natuurlijke veranderingen probeert af te wenden, naar een aanpassing aan een klimaat dat over het geheel genomen waarschijnlijk aanzienlijk koeler zal worden.
€22.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781905570195
NUR SCI092000
Type Boek BC