Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781603584326 Categorie:
eng |
1 januari 2013
 | 
0,0 rating
(0)
Cows Save the Planet
In Cows Save the Planet, journalist Judith D. Schwartz looks at soil as a crucible for our many overlapping environmental, economic, and social crises. Schwartz reveals that for many of these problems-climate change, desertification, biodiversity loss, droughts, floods, wildfires, rural poverty, malnutrition, and obesity-there are positive, alternative scenarios to the degradation and devastation we face. In each case, our ability to turn these crises into opportunities depends on how we treat the soil. Drawing on the work of thinkers and doers, renegade scientists and institutional whistleblowers from around the world, Schwartz challenges much of the conventional thinking about global warming and other problems. For example, land can suffer from undergrazing as well as overgrazing, since certain landscapes, such as grasslands, require the disturbance from livestock to thrive. Regarding climate, when we focus on carbon dioxide, we neglect the central role of water in soil- green water -in temperature regulation. And much of the carbon dioxide that burdens the atmosphere is not the result of fuel emissions, but from agriculture; returning carbon to the soil not only reduces carbon dioxide levels but also enhances soil fertility. Cows Save the Planet is at once a primer on soil’s pivotal role in our ecology and economy, a call to action, and an antidote to the despair that environmental news so often leaves us with.
In Cows Save the Planet bekijkt journaliste Judith D. Schwartz de bodem als een smeltkroes voor onze vele overlappende ecologische, economische en sociale crises. Schwartz laat zien dat er voor veel van deze problemen – klimaatverandering, woestijnvorming, verlies van biodiversiteit, droogtes, overstromingen, bosbranden, armoede op het platteland, ondervoeding en obesitas – positieve, alternatieve scenario’s zijn voor de degradatie en verwoesting waar we mee te maken hebben. In elk geval hangt ons vermogen om deze crises om te zetten in kansen af van hoe we met de bodem omgaan. Puttend uit het werk van denkers en doeners, afvallige wetenschappers en institutionele klokkenluiders van over de hele wereld, daagt Schwartz veel van het conventionele denken over de opwarming van de aarde en andere problemen uit. Het land kan bijvoorbeeld zowel lijden onder onderbegrazing als overbegrazing, omdat bepaalde landschappen, zoals graslanden, de verstoring door vee nodig hebben om te gedijen. Wat het klimaat betreft, verwaarlozen we, wanneer we ons concentreren op kooldioxide, de centrale rol van water in de bodem – groen water – bij de temperatuurregeling. En veel van de kooldioxide die de atmosfeer belast is niet het resultaat van brandstofemissies, maar van landbouw; het terugbrengen van koolstof naar de bodem vermindert niet alleen het kooldioxideniveau, maar verhoogt ook de bodemvruchtbaarheid. Cows Save the Planet is tegelijkertijd een inleiding op de cruciale rol van de bodem in onze ecologie en economie, een oproep tot actie, en een tegengif voor de wanhoop waar het milieunieuws ons zo vaak mee achterlaat.
€20.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal eng
Gewicht 367 gr
Afmetingen 228 X 163 X 17
ISBN 9781603584326
NUR TEC010000
Type Boek BC