Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789491930591 Categorie: Tags: , , ,
Nederlands |
1 juni 2016
 | 
0,0 rating
(0)
Handboek Milieurecht
Beschrijving

 

In het Algemeen deel staat de inrichting (bedrijf) centraal. Aan de hand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit wordt toegelicht welke algemene regels van toepassing zijn en in welke gevallen een omgevingsvergunning is vereist. Het Algemeen Deel geeft voorts een beschrijving van wat onder milieurecht wordt verstaan, de ontwikkeling van milieurecht en –beleid, beginselen van milieurecht, invalshoeken van milieubeleid en doorwerking van Europees recht.

 

In het Bijzonder deel worden de afzonderlijke materiële wetten en regelingen besproken, gegroepeerd naar het aspect van het milieu waaraan ze in hoofdzaak zijn gerelateerd: bodem en natuur, water, lucht en veiligheid.

 

In dit boek is de in 2010 voor het laatst door Jos Teunissen aangevulde versie geactualiseerd en hier en daar ingrijpend gewijzigd. Het handboek is geschreven vanuit de praktijk, zodat het met name aandacht besteed aan onderwerpen waar de praktijk van vergunningverleners, handhavers, ondernemers, advocaten en rechters mee te maken krijgt. Dat maakt het boek echter ook zeer geschikt voor studenten, die na hun studie in die praktijk werkzaam zullen zijn.

 

Oorspronkelijk auteur: prof. mr. J.M.H.F. Teunissen

€79

Product delen

Reviews