Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780873716710 Categorie:
Engels |
25 juli 1995
 | 
0,0 rating
(0)
Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse

This comprehensive reference provides thorough coverage of water and wastewater reclamation and reuse. It begins with an introductory chapter covering the fundamentals, basic principles, and concepts. Next, drinking water and treated wastewater criteria, guidelines, and standards for the United States, Europe and the World Health Organization (WHO) are presented. Chapter 3 provides the physical, chemical, biological, and bacteriological characteristics, as well as the radioactive and rheological properties, of water and wastewater. The next chapter discusses the health aspects and removal treatment processes of microbial, chemical, and radiological constituents found in reclaimed wastewater. Chapter 5 discusses the various wastewater treatment processes and sludge treatment and disposal. Risk assessment is covered in chapter 6. The next three chapters cover the economics, monitoring (sampling and analysis), and legal aspects of wastewater reclamation and reuse.
This practical handbook also presents real-world case studies, as well as sources of information for research, potential sources for research funds, and information on current research projects. Each chapter includes an introduction, end-of-chapter problems, and references, making this comprehensive text/reference useful to both students and professionals.

 

Dit uitgebreide naslagwerk gaat uitgebreid in op de terugwinning en het hergebruik van water en afvalwater. Het begint met een inleidend hoofdstuk waarin de grondbeginselen, basisprincipes en concepten worden behandeld. Vervolgens worden de criteria, richtlijnen en normen voor drinkwater en behandeld afvalwater voor de Verenigde Staten, Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gepresenteerd. Hoofdstuk 3 geeft de fysische, chemische, biologische en bacteriologische kenmerken, alsmede de radioactieve en rheologische eigenschappen van water en afvalwater. Het volgende hoofdstuk bespreekt de gezondheidsaspecten en verwijderingsprocessen van microbiële, chemische en radiologische bestanddelen die in hergebruikt afvalwater worden aangetroffen. Hoofdstuk 5 bespreekt de verschillende afvalwaterbehandelingsprocessen en de behandeling en verwijdering van slib. Risicobeoordeling komt aan bod in hoofdstuk 6. De volgende drie hoofdstukken behandelen de economische, monitoring- (bemonstering en analyse) en juridische aspecten van de terugwinning en het hergebruik van afvalwater.
Dit praktische handboek bevat ook praktijkvoorbeelden, informatiebronnen voor onderzoek, potentiële bronnen voor onderzoeksfondsen en informatie over lopende onderzoeksprojecten. Elk hoofdstuk bevat een inleiding, problemen aan het eind van het hoofdstuk, en referenties, waardoor deze uitgebreide tekst/referentie nuttig is voor zowel studenten als professionals.

€273.05

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780873716710
NUR TEC010020
Type Boek BB