Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780415495905 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2010
Spatial Planning and Climate Change

Spatial planning has a vital role to play in the move to a low carbon energy future and in adapting to climate change. To do this, spatial planning must develop and implement new approaches.

Elizabeth Wilson and Jake Piper explore a wide range of issues in this comprehensive book on the relationship between our changing climate and spatial planning, and suggest ways of addressing the challenges by taking a longer-sighted approach to our preparation for the future. This text includes:

 • an overview of what we know already about future climate change and its impacts, as we attempt both to adapt to these changes and to reduce the emissions which cause them
 • the role of spatial planning in relation to climate change, offering some theoretical and political explanations for the challenges that planning faces in the coming decades
 • a review of policy and legislation at international, EU and UK levels in regard to climate change, and the support this gives to the planning system
 • case studies detailing what responses the UK and the Netherlands have made so far in light of the evidence
 • ways to help new and existing urban developments to reduce energy use and to adapt to climate change, through strengthening the relationships between urban and rural areas to avoid water shortage, floods or loss of biodiversity.

The authors take an evidence-based look at this hugely important topic, providing a well-illustrated text for spatial planning professionals, politicians and the interested public, as well as a useful reference for postgraduate planning, geography, urban studies, urban design and environmental studies students.

 

Ruimtelijke ordening speelt een cruciale rol bij de overgang naar een koolstofarme energietoekomst en bij de aanpassing aan de klimaatverandering. Om dit te kunnen doen, moet ruimtelijke ordening nieuwe benaderingen ontwikkelen en implementeren.

Elizabeth Wilson en Jake Piper verkennen een breed scala aan onderwerpen in dit uitgebreide boek over de relatie tussen ons veranderende klimaat en ruimtelijke ordening, en stellen manieren voor om de uitdagingen het hoofd te bieden door onze voorbereiding op de toekomst vanuit een langetermijnvisie te benaderen. Deze tekst bevat:

 • een overzicht van wat we nu al weten over de toekomstige klimaatverandering en de gevolgen daarvan, nu we proberen ons zowel aan deze veranderingen aan te passen als de emissies die deze veranderingen veroorzaken te beperken
 • de rol van de ruimtelijke ordening in verband met de klimaatverandering, waarbij enkele theoretische en politieke verklaringen worden gegeven voor de uitdagingen waarvoor de ruimtelijke ordening zich de komende decennia gesteld zal zien
 • een overzicht van beleid en wetgeving op internationaal, EU- en VK-niveau met betrekking tot klimaatverandering, en de ondersteuning die dit biedt aan het planningssysteem
  casestudy’s van de reacties die het VK en Nederland tot dusver hebben gegeven in het licht van de feiten
 • manieren om nieuwe en bestaande stedelijke ontwikkelingen te helpen het energieverbruik te verminderen en zich aan te passen aan de klimaatverandering, door de relaties tussen stad en platteland te versterken om watertekort, overstromingen of verlies van biodiversiteit te voorkomen.

De auteurs geven een empirisch onderbouwde kijk op dit uiterst belangrijke onderwerp en bieden een goed geïllustreerde tekst voor professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, politici en het geïnteresseerde publiek, alsmede een nuttig naslagwerk voor postdoctorale studenten planologie, geografie, stadsstudies, stadsontwerp en milieustudies.

€203.20

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780415495905
NUR SCI092000
Type Boek BB